Živý betlém v Litoměřicích se konal při epidemiologických opatřeních

Dominik Faustus 23.prosince 2020

Ve středu 23. prosince 2020 se na Dómském náměstí v Litoměřicích opět konala akce Živý betlém, pořádanou Hospicem sv. Štěpána, avšak tentokrát v jiném řádu, než na jaký jsme byli v minulých letech zvyklí. Návštěvníci mohli přicházet postupně a mezi 13. a 16. hodinou zhlédnout Živou betlémskou scénu, poslechnout si vánoční koledy a mluvené slovo v reprodukované formě. V ohrádkách na děti čekala živá zvířátka z Adélčina dvorečku. Lidé si také mohli od litoměřických skautů odnést do svých domovů v lucerničkách Betlémské světlo, které do Litoměřic dorazilo vlakem již v sobotu 19. prosince. Program byl letos přizpůsoben aktuálním protiepidemickým opatřením. Dobrovolné příspěvky budou využity ve prospěch Hospice sv. Štěpána, který svými službami obstarává nevyléčitelně nemocné v závěru života.

Středa 23. prosince 2020, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus