Zjevení Páně v Dlažkovicích

Dominik Faustus 8.ledna 2023

V sobotu 7. prosince 2023 sloužil v kostele sv. Václava v Dlažkovicích farní vikář R.D. Christopher Cantzen mši svatou ze slavnosti Zjevení Páně - Tří králů. Jáhenskou službu u oltáře konal Mgr. Jiří Breu. Je radostí, že i v malých farnostech se najdou ti, kteří se spolu s “mágy od východu” jdou poklonit betlémskému dítěti a jemu přinesou v dar sami sebe.

Sobota 7. prosince 2023, kostel sv. Václava, Dlažkovice

Foto: Irena Breuová