Změna sídla Diecézní charity Litoměřice

Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice 26.června 2013

Změna sídla Diecézní charity LitoměřiceDiecézní charita Litoměřice bude od 27. do 28. června 2013 uzavřena. Od 1. července 2013 bude sídlo Charity na nové adrese: Kosmonautů 2022, Litoměřice.

 

Diecézní charita Litoměřice doposud sídlila na Dómském náměstí 10 v Litoměřicích. Od 1. července ji naleznete na nové adrese: Kosmonautů 2022 rovněž v Litoměřicích, v budově bývalé mateřské školy. Současně s ředitelstvím Charity se do nové budovy přestěhuje také Poradna pro osoby v zadluženosti, Poradna pro cizince, Oddělení pomoci při mimořádných událostech a pomoci do zahraničí, Dobrovolnické centrum a Charitní šatník.

Budovu Charita zakoupila v roce 2012 od Města Litoměřice a následovala kompletní rekonstrukce. Pozitivem nové budovy pro klienty charitních služeb je bezbariérový přístup. Provozní doba všech služeb zůstává nezměněna.