Známe první výsledky Noci kostelů v litoměřické diecézi

Jana Michálková 31.května 2015

Známe první výsledky Noci kostelů v litoměřické diecéziNoc kostelů v litoměřické diecézi byla úspěšná. Stala se místem setkání tisíců lidí. K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se na území litoměřické diecéze připojily dvě stovky církevních objektů, z nich bylo více než 140 římskokatolických. Zatím byl sečten počet návštěvnických vstupů u přibližně poloviny z nich: ve 110 objektech bylo zaznamenáno na 27 tisíc návštěvnických vstupů. Číslo tedy není konečné a bude průběžně aktualizováno.

 

Nabídku setkat se s křesťanstvím, vírou a církví prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění a zážitku přijaly v pátek 29. května 2015 tisíce lidí. „Konečné údaje máme ze 110 zapojených objektů, to je 54,5 procent z celkového počtu. Na základě návštěvnosti z minulých let můžeme ale odhadnout, že konečný počet by letos mohl dosáhnout 30 tisíc návštěvnických vstupů, uvedla hlavní koordinátorka akce v litoměřické diecézi Kristýna Solničková. Čísla ovšem nejsou tím nejdůležitějším. Smyslem Noci kostelů je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví.

Jak řekl litoměřický biskup Jan Baxant: „Chceme všem zájemcům o Noc kostelů a svým způsobem poutníkům z jednoho místa na druhé poskytnout vhled do tak rozmanitého křesťanského umění, které se v jednotlivých kostelech uchovává, ale přejeme si i dát lidem, našim současníkům, příležitost se setkat s křesťanskými hodnotami života věřících lidí. Velmi bychom byli rádi, kdyby si návštěvníci posvátných prostor všimli, že křesťanské sakrální stavby nejsou jen vzácnými památkami po našich předcích, ale že stále slouží jako místa poučení, povzbuzení, zklidnění a modlitby i dnes. Ze srdce děkuji všem organizátorům a stejně tak zdravím všechny pravidelné a možná letos i nové návštěvníky.

Noci kostelů se poprvé účastnili například manželé Grusserovi z Nových Kopist. V kostele sv. Václava v Lovosicích spojili koncert s bohoslužbou. „Myslíme, že Noc kostelů je super akce, shodli se. Ocenili především to, že zdejší kněz komentoval průběh mše svaté. „Pochopila jsem různé symboly, souvislosti, proč se co dělá. Mně se to líbilo a moc mi to pomohlo, řekla Veronika Grusserová.

Kostel v Libochovicích byl plný už při samotném zahájení programu. V jeho úvodu tu totiž koncertovaly místní sbory Melodie a Hanžburáček, a tak ho zaplnili jejich příznivci. Následovala prohlídka kostela s komentářem, ukázka oblékání duchovních, bohoslužebních předmětů a vybavení, meditace, rozmluva s knězem apod. „Na Noci kostelů jsme už poněkolikáté, i když jen tady v Libochovicích. Naše dítě zpívá ve sboru, který tu o Noci kostelů vystupuje. Po koncertu ale většinou zůstáváme na celý program. Noc kostelů je pro nás zajímavá svojí atmosférou - cítíme souznění, ztišíme se, popřemýšlíme. Do kostela jinak pravidelně nechodíme. Pro poslech hudby a zpěvu je to velmi slavnostní, mimořádné prostředí, uvedla paní Jitka z obce Horka u Libochovic.

Jaká byla Vaše Noc kostelů? Napište nám na adresu zdislava@dltm.cz.

Poděkování za klidný a hladký průběh letošní Noci kostelů patří všem dobrovolníkům a místním duchovním, bez jejichž nadšení a ochoty kostely otevřít, připravit doprovodné programy a celou akci zajistit by se uskutečnit nemohla.

 

Příloha: Počty návštěvnických vstupů k 31. 5. 2015.pdf

 

V roce 2010, kdy se litoměřická diecéze připojila k projektu Noc kostelů poprvé, bylo v rámci této akce otevřeno celkem 65 církevních objektů, ve kterých bylo napočítáno na 11 tisíc návštěvnických vstupů. V roce 2011 to bylo 136 objektů s více než 23 tisíci návštěvnickými vstupy. V roce 2012 bylo v litoměřické diecézi během Noci kostelů otevřeno 169 kostelů, kaplí a modliteben, napočítáno v nich bylo na 25 tisíc návštěvnických vstupů. V roce 2013 to bylo 189 objektů, ve kterých bylo napočítáno přibližně 28 tisíc návštěvnických vstupů. V roce 2014 pak 194 objektů a okolo 25 tisíc návštěvnických vstupů.