Zrestaurovaná malířská výzdoba v kostele v Konojedech

Milena Davídková 20.července 2022

V úterý 19. 7. 2022 proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech instalace zrestaurovaného oltářního obrazu sv. Filipa Benitia. Ke zdárnému zakončení tak míří projekt „Restaurování malířské výzdoby kostela v Konojedech“, který byl zahájen v roce 2017. V letošním roce by měly být zrestaurovány poslední dva obrazy sv. Josefa a sv. Jana Křtitele z nástavců bočních oltářů Panny Marie Bolestné a sv. Filipa Benitia. Projekt realizuje Římskokatolická farnost Konojedy v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury České republiky. Restaurování provádějí akademické malířky Lenka Helfertová a Markéta Pavlíková a umělecký pozlacovač Martin Zmeškal.

Autorem souboru oltářních obrazů ze 60. let 18. století byl Filip Leubner (1733-1803), barokní malíř působící hlavně na Liberecku a v Horní Lužici. Do kostela v Konojedech dodal celkem devět oltářních pláten, jednalo se o největší zakázku v jeho kariéře. 
Počátkem roku 2016 přestavila Leubnerovo dílo Oblastní galerie v Liberci na výstavě „Filip Leubner (1733-1803). Pozdní baroko na Lužické Nise“, konojedský soubor byl vzhledem k tehdy havarijnímu stavu prezentován jen na fotografiích v doprovodném katalogu.

Nyní je možné v konojedském kostele zhlédnout zrestaurované obrazy z bočních oltářů Panny Marie Bolestné, sv. Juliány Falconieri, sv. Peregrina a sv. Filipa Benitia a obrazy sv. Barbory a sv. Jana Angela z nástavců bočních oltářů, a to každou sobotu a neděli od 10 do 12 h, poté od 14 do 16 h až do 2. 10. 2022 (viz www.zamekkonojedy.cz).
Na hlavním oltáři se nachází Leubnerův obraz Sedmi otců zakladatelů řádu servitů s Pannou Marií, tento se dochoval v dobrém stavu a byl konzervován akademickou malířkou Evou Votočkovou mimo projekt.

Na svou záchranu však stále čeká hodnotná sochařská výzdoba od Ignáce Františka Platzera (1717-1787), která je v havarijním stavu.

Je možné přispět na účet veřejné sbírky 5072127329/0800 nebo přímo do pokladničky v kostele.

                                             Za ŘKF Konojedy koordinátorka projektu Mgr. Lada Hlaváčková

Foto:  Martin Zmeškal a Lada Hlaváčková