Zveme k noční prohlídce kostelů. Již příští pátek!

Jana Michálková 23.května 2012

Zveme k noční prohlídce kostelů. Již příští pátek!V pátek 1. června 2012 se pro veřejnost opět otevřou mnohé dveře sakrálních památek po celé České republice. Probíhat bude ekumenický projekt Noc kostelů, jehož motto letos zní: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc, ani temnota.“ (Srov. 1 Sol 5,5). Jeho cílem je představit křesťanství srozumitelnou formou a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města.

 

Litoměřická diecéze se k ekumenickému projektu Noc kostelů připojuje potřetí. I když je akce organizačně náročná, rok od roku stoupá zájem pořadatelů (tj. ochotných dobrovolníků z farností a sborů), kteří ve spolupráci s kněžími přihlásí svůj kostel, kapli či modlitebnu k akci a následně připraví doprovodný program tak, aby byl pro veřejnost co nejzajímavější a přitom byl respektován sakrální prostor. Výsledek jejich několikaměsíční práce pak mohou posoudit sami návštěvníci.

V současné době je v litoměřické diecézi k Noci kostelů přihlášeno 162 církevních objektů. Tento počet není konečný, další zájemci se stále ještě hlásí. Kromě katolické církve (124 objektů) se k akci připojily i Církev československá husitská (12), Českobratrská církev evangelická (12), Sbor církve bratrské (4), Pravoslavná církevní obec (3) a další.

(V roce 2010 to bylo celkem 65 objektů v litoměřické diecézi, ve kterých bylo během Noci kostelů napočítáno na 11 tisíc návštěvnických vstupů, a v roce 2011 to bylo 136 objektů s více než 23 tisíci návštěvnickými vstupy).

Noc kostelů bude probíhat v pátek 1. června 2012 od odpoledních či večerních hodin až do půlnoci (tento čas je orientační, jednotlivé programy jsou postupně zveřejňovány na webu Noci kostelů. Vstup do církevních objektů a doprovodné programy jsou zdarma. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty různých žánrů, zajímavé přednášky, komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů i předmětů, programy pro děti nebo návštěvy míst běžně nepřístupných. Organizátoři nabídnou prostor pro ztišení, modlitbu, čtení z Písma, duchovní slovo, besedy o víře, adorace apod.

 

Mezi zajímavosti programů patří např. to, že

  • spojení mezi 17 zpřístupněnými církevními objekty v Děčíně a okolí letos zajišťuje speciální autokar. Jízdní řád je součástí připravované mapy;
  • římskokatolické farnosti Mostu a okolí a občanské sdružení „Vtelno žije pořádají „Okružní jízdu po kostelích Mostecka;
  • okružní autobusová přeprava poutníků bude zajištěna během Noci kostelů i mezi čtyřmi otevřenými objekty v Semilech;
  • v rámci cesty „Magickou nocí za kostelíky na Verneřicku a Benešovsku bude přidán další autobus, neboť jeden je již zcela zaplněn a stále se hlásí další zájemci (a ještě je možnost se přihlásit);
  • v chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku bude otevřena kostnice a v sobotu 2. června bude půl hodiny před svítáním otevřena věž prvním 20 nadšencům;
  • v Bílé-Letařovicích bude součástí prohlídky kostela i prohlídka blízké kostnice s kostěným oltářem (spojeno s výkladem o osudech vesnice) a v sobotu 2. června program pokračuje barokní poutí z Českého Dubu do Letařovic
  • ve Velkém Šenově to bude např. netradiční kulinářský pohled na významné události židovství i křesťanství nazvaný Pesach - poslední večeře apod.

Letošní novinkou je pexeso s vyobrazeními liturgických předmětů, připravené speciálně pro Noc kostelů v litoměřické diecézi (autoři: ilustrace Mgr. et Mgr. Vít Pelc, text Mgr. Eva Hovorková a Mgr. Miloslav Marek), a brožury s přehledem otevřených církevních objektů na území litoměřické diecéze, které zároveň návštěvníkům poslouží jako poutnické pasy. Do těchto brožur si mohou nechat otisknout jednotlivá pamětní razítka a za určitý počet razítek jim bude vystaven certifikát poutníka. Bližší informace na www.nockostelu.cz a u pořadatelů. Jak pexeso, tak brožury (poutnické pasy) dostanou návštěvníci zdarma.

Novinkou je i výtvarná soutěž pro děti do 15 let na téma „MOJE NOC KOSTELŮ aneb jak jsme prožili Noc kostelů, co nás nejvíce zaujalo. Soutěží se ve třech kategoriích:  I. kategorie - děti do 6 let; II. kategorie - děti od 7 do 11 let; III. kategorie - děti od 12 do 15 let. Výtvarná technika i zvolený formát jsou libovolné. Vítězové budou odměněni hodnotnými cenami. Výtvarné práce je třeba zaslat v termínu od 4. 6. do 15. 7. 2012 na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské nám. 9, 412 88 Litoměřice a obálku označit heslem „Soutěž.  Na zadní stranu obrázku je třeba připojit tyto informace: jméno, příjmení, věk, adresa, tel. číslo a e-mail. Soutěž probíhá pouze na území litoměřické diecéze (obrázky nebudou vraceny.) Bližší informace na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz.

 

Noc kostelů v litoměřické diecézi i letos svým jménem zaštítil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Ten letos v rámci akce navštíví kostel sv. archanděla Michaela ve Smržovce (Liberecký kraj), kde budou ve 22.00 hodin za účasti vedení města slavnostně rozsvíceny tři nové lustry kostela, které farnost dostala darem.

 

Spolu s ním akci zaštítili také hejtmani krajů Ústeckého a Libereckého a někteří starostové měst a obcí. Programy stejně jako v minulých dvou letech připravovaly jednotlivé farnosti a sbory samy, biskupství zajišťuje koordinaci a propagaci akce (včetně financování propagačních letáků a plakátů). Celou akci finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Liberecký kraj a Nadační fond Kalich. Ceny do soutěže věnovala firma DISTAV CZ stavební, s. r. o., Dino Toys s. r. o., Centrum Babylon Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Zoologická zahrada Ústí nad Labem a Biskupství litoměřické. Hlavní koordinátorkou Noci kostelů za litoměřickou diecézi je Ing. Kristýna Solničková, MBA.

 

Pozdrav Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického.pdf