Zveme k sousedům do Německa na GiG festival

Jana Michálková 27.června 2016

Zveme k sousedům do Německa na GiG festivalPřiblížit mladým lidem křesťanství a přinést jim naději – to je smyslem festivalu, který bude probíhat ve dnech 9. a 10. července 2016 v Ralbitz-Rosenthal v sousedním Německu, nedaleko Drážďan.

 

Na jeho programu jsou bohoslužby, workshopy, koncert, adorace. Letošní jeho hlavní hudební hvězdou bude Michael Patrick, bývalý člen rodinného uskupení Kelly family, praktikující katolík, jehož koncerty často končí eucharistickou adorací. „Chceme mladým lidem ukázat, že katolická církev je dynamická a má také svoje hudební hvězdy, říká P. Paulus Maria Tauz, františkán působící v rodném Německu a v USA. Knězem je devět let, pracuje s mládeží, GiG festival pomáhal založit před třemi lety. Jeho řeholní komunita působí po celém světě, často tam, kde mladí lidé žijí v ghettech. Svoje centrum má v americkém Bronxu. „Jde nám o to vytvářet katolickou kulturu mladých. Naším cílem je neztratit mladé lidi pro Krista, vysvětluje P. Paulus. Jak říká, každá spolupráce je obohacující a budoucnost vidí i v užší spolupráci na německo-česko-polském pomezí. Na GiG festival do Ralbitz-Rosenthal zve všechny zájemce z Česka, bližší informace jsou uvedeny na www.gigfestival.de (http://gigfestival.de/cesky/)