Zveme konvertity na setkání do Ústí nad Labem

Jana Michálková 2.června 2015

Zveme konvertity na setkání do Ústí nad LabemŘímskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem zve konvertity na setkání, které se koná v sobotu 6. června 2015 od 9.30 hodin v budově arciděkanství v Ústí nad Labem. Setkání se tu konají pravidelně jednou za půl roku a jsou otevřena pro konvertity z celé diecéze.

 

Srdečně zveme všechny konvertity, kteří chtějí prohloubit svou víru a svou osobní zkušeností povzbudit druhé, na setkání, která se již pravidelně  konají každého půl roku v Ústí nad Labem.
Věříme, že společně strávené chvíle při následujícím programu vás mohou obohatit a pomoci vám na další cestě víry.

Program:
09.30 hod.    občerstvení
10.00 hod.    přivítání, prezentace
10.15 hod.    téma: „O Božím milosrdenství - přednáší P. Ing. Jiří Kratochvíl
11.00 hod.    otázky a odpovědi
11.20 hod.    přestávky
11.30 hod.    svědectví novokřtěnců, diskuze, osobní zkušenosti
12.30 hod.    Anděl Páně, oběd
13.30 hod.    adorace v kapli P. Marie
14.00 hod.    předpokládaný závěr

Těšíme se na vás v sobotu 6. června 2015 na faře v Ústí nad Labem (3. patro - sál Sinaj)

(Ing. Marcela Novotná, pastorační asistentka)