Zveme na historickou slavnost v Milešově

Jana Michálková 26.srpna 2013

Zveme na historickou slavnost v MilešověBiskupství litoměřické, Milešovský spolek přátel přírody, Obec Velemín – Milešov, Rakouské velvyslanectví a Římskokatolická farnost Milešov vás srdečně zvou na historickou slavnost „Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic, český obránce Vídně“, která se bude konat v Milešově 7. září 2013. V letošním roce si připomínáme 330. výročí této významné bitvy.

 

Program:

9.30 hod. Otevření kostela (výstava o historii kostela a životě Kaplíře)

10.00 hod. Zahájení milešovských trhů (po celý den na louce pod kostelem, program pro děti)

10.00 hod. Prohlídka kostela s průvodcem (o stavebním vývoji kostela s PhDr. K. Podroužkem, Ph.D., možnost simultánního tlumočení do německého jazyka)

11.00 hod. Přednáška o historii milešovského zahrad­ního pavilonu (setkání v glorietu, Mgr. Táňa Nejezchlebová, možnost simultánního tlumočení do německého jazyka)

12.45 hod. Zahájení Kaplířovských slavností na ná­dvoří milešovského zámku

13.00 hod. Zpívání na schodišti milešovského zámku (dětský sbor)

Přivítání Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic a jeho manželky

13.30 hod. Slavnostní průvod s hudbou od zámku ke kostelu sv. Antoní­na Paduánského

14.30 hod. Mše svatá, celebruje generální vikář lito­měřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR (zpěvem provází KrisKrosKvintet)

15.45 hod. Čestná salva před kostelem, rozdávání „zlaťáků (Zdeněk Kašpar Kaplíř bránil Vídeň 62 dní, každoročně tak mělo být v souvislosti s touto událostí na památku rozdáno 62 mincí.)

16.00 hod. Zakončení oficiální části slavnosti

Volná zábava na místním hři­šti, občerstvení pro hosty

Partnery slavnosti jsou Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (Univerzita J. E. Purkyně) a spolky vojenské historie

 

Z historie:

Stotisícová armáda osmanských Turků oblehla 14. čer­vence roku 1683 Vídeň, bránu do Evropy. Císař Leopold I. jmenoval dvaasedmdesátiletého českého šlechtice Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic hlavním představitelem civilní administrativy Vídně, vojenským velitelem byl hrabě Ernst Rüdiger Starhemberg.

Obrana obležené Vídně se stala klíčovým zájmem celé střední Evropy a celé evropské křesťanské civilizace, ale po­moc přicházela jen velmi pomalu. Kašpar Kaplíř po 62 dnů hrůzného obléhání stál v čele města. Převzal i vrchní velení v době, kdy Starhemberka vyřadilo zranění. Teprve 12. září dorazila vojska v čele s andělskými husary polského krále Jana III. Sobieského a v bitvě u vrchu Kahlenberg byli Turci na hlavu poraženi.

Kaplířova zásluha na záchraně Vídně byla obrovská. Maršálskou šerpu a hůl dostal od císaře Leopolda na počátku prosince 1683. Pětasedmdesátiletý zemřel ve Vídni dne 6. října 1686. Do rodové hrobky, kterou vybudoval v kos­tele sv. Antonína Paduánského v Milešově, bylo jeho tělo uloženo 20. října 1686.

 

Pozvánka Milešov 2013.pdf