Historická slavnost v Milešově

Jana Michálková 6.září 2013

Historická slavnost v MilešověV Milešově se v sobotu 7. září 2013 koná historická slavnost „Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic, český obránce Vídně. V letošním roce si připomínáme 330. výročí této významné bitvy.

 

Mši svatou v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově bude sloužit generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR spolu s některými kněžími litoměřického vikariátu, liturgii zpěvem provodí KrisKrosKvintet.

Mezi čestnými hosty bude rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff s chotí, bývalý ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze Florian Haug a JUDr. Vladimír Elleder, který podnítil zájem o milešovský kostel a jeho význam ve vztahu k zásluhám Zdeňka Kašpara Kaplíře. Pozváni byli zástupci státních a kulturních institucí i potomci rodu Kaplířů.

Připraven je bohatý celodenní program.  Mše svatá začíná v kostele sv. Antonína Paduánského ve 14.30 hodin, poté bude památka Zdeňka Kašpara Kaplíře uctěna položením věnce v kostele a čestnou salvou, která bude před kostelem vystřelena. Podle tradice zde bude rozdáno 62 zlatých mincí (Zdeněk Kašpar Kaplíř bránil Vídeň 62 dní, a každoročně tak mělo být v souvislosti s touto událostí na památku rozdáno 62 mincí), což budou ve skutečnosti čokoládové mince, které tu budou rozdány dětem.

V kostele bude vystavena šerpa a maršálská hůl Zdeňka Kašpara Kaplíře se špacírkou a misál z roku 1679 s jeho jménem. K dispozici bude brožura o Zdeňku Kašparu Kaplíři, jejímž autorem je JUDr. Vladimír Elleder.

 

Program:

9.30 h. Otevření kostela (výstava o historii kostela a životě Kaplíře)

10.00 h. Zahájení milešovských trhů (po celý den na louce pod kostelem, program pro děti)

10.00 h. Prohlídka kostela s průvodcem (o stavebním vývoji kostela s PhDr. K. Podroužkem, Ph.D., možnost simultánního tlumočení do německého jazyka)

11.00 h. Přednáška o historii milešovského zahrad­ního pavilonu (setkání v glorietu, Mgr. Táňa Nejezchlebová, možnost simultánního tlumočení do německého jazyka)

12.45 h. Zahájení Kaplířovských slavností na ná­dvoří milešovského zámku

13.00 h. Zpívání na schodišti milešovského zámku (dětský sbor)

Přivítání Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic a jeho manželky

13.30 h. Slavnostní průvod s hudbou od zámku ke kostelu sv. Antoní­na Paduánského

14.30 h. Mše svatá, celebruje generální vikář lito­měřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR (zpěvem provází KrisKrosKvintet)

15.45 h. Čestná salva před kostelem, rozdávání „zlaťáků (Zdeněk Kašpar Kaplíř bránil Vídeň 62 dní, a každoročně tak mělo být v souvislosti s touto událostí na památku rozdáno 62 mincí.)

16.00 h. Zakončení oficiální části

16.00 h. Volná zábava na hři­šti, občerstvení pro hosty

Partnery slavnosti jsou Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (Univerzita J. E. Purkyně) a spolky vojenské historie.

 

Z historie:

Stotisícová armáda osmanských Turků oblehla 14. čer­vence roku 1683 Vídeň, bránu do Evropy. Císař Leopold I. jmenoval dvaasedmdesátiletého českého šlechtice Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic hlavním představitelem civilní administrativy Vídně, vojenským velitelem byl hrabě Ernst Rüdiger Starhemberg.

Obrana obležené Vídně se stala klíčovým zájmem celé střední Evropy a celé evropské křesťanské civilizace, ale po­moc přicházela jen velmi pomalu. Kašpar Kaplíř po 62 dnů hrůzného obléhání stál v čele města. Převzal i vrchní velení v době, kdy Starhemberka vyřadilo zranění. Teprve 12. září dorazila vojska v čele s andělskými husary polského krále Jana III. Sobieského a v bitvě u vrchu Kahlenberg byli Turci na hlavu poraženi.

Kaplířova zásluha na záchraně Vídně byla obrovská. Maršálskou šerpu a hůl dostal od císaře Leopolda na počátku prosince 1683. Pětasedmdesátiletý zemřel ve Vídni dne 6. října 1686. Do rodové hrobky, kterou vybudoval v kos­tele sv. Antonína Paduánského v Milešově, bylo jeho tělo uloženo 20. října 1686.

 

Pozvánka Milešov 2013.pdf