Zveme na historickou slavnost v Milešově

Jana Michálková 28.srpna 2015

Zveme na historickou slavnost v Milešově Zveme vás na historickou slavnost, která se koná v sobotu 12. září 2015 v Milešově k uctění památky českého šlechtice Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic, obránce Vídně z roku 1683.

 

Program:

9.30 hodin - pohádka na nádvoří zámku v Milešově v podání teplického divadla Krabice

10.30 hodin - zahájení slavnosti na nádvoří zámku

10.40 hodin - hudební vystoupení dětského sboru Kytička z milešovské MŠ a velemínské ZŠ

11.00 hodin - mše svatá v kapli milešovského zámku, hlavním celebrantem je generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl

12.00 hodin - průvod obcí ke kostelu sv. Antonína Paduánského

12.00 hodin - otevření kostela, výstava o jeho historii a o životě Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic

12.30 hodin - položení pietních věnců v kostele

12.45 hodin - znovupožehnání zvonu ze sanktuskní věže kostela

13.30 hodin - zakončení slavnosti

Slavnost pořádá Biskupství litoměřické, Milešovský spolek přátel přírody, Obec Velemín - Milešov a Římskokatolická farnost Milešov.

 

Z historie:

Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic byl významnou osobností. V roce 1683 ubránil Vídeň proti osmanským Turkům, a zastavil tak jejich násilný vpád do Evropy. V době války s Turky ho císař pověřil civilní administrativou Vídně, avšak poté, co byl vojenský velitel hrabě Starhemberg zraněn, převzal Kašpar Kaplíř vrchní velení. Po 62 dnech obléhání byla 12. září stotisícová armáda osmanských Turků poražena, když na pomoc Vídni dorazila vojska v čele s andělskými husary polského krále Jana III. Sobieského. Kašpar Kaplíř zemřel v roce 1686. Po smrti bylo jeho tělo uloženo do rodové hrobky, kterou vybudoval v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově.