Zveme na prezentaci varhan v Liběšicích u Litoměřic

Jana Michálková 7.srpna 2013

Zveme na prezentaci varhan v Liběšicích u LitoměřicProjekt „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze“ pokračuje. Tentokrát diecézní organolog Radek Rejšek veřejnosti představí ohrožené varhany kostela Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích u Litoměřic. Akce se koná v pátek 16. srpna 2013 od 14 hodin.

 

Diecézní kampanolog a organolog Mgr. Radek Rejšek zahájil v letošním roce projekt „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze, jenž má představit ohrožené cenné varhany naší diecéze. První prezentace památných varhan, které jsou v neutěšeném stavu a potřebují pomoc, se konala v sobotu 22. června v kostele sv. Jana Křtitele v Újezdu pod Troskami, druhá v sobotu 6. července v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově (http://varhany-bozkov.eu/).

Kůr farního kostela Nanebevzetí Panny Marie bude zpřístupněn v čase 14 až 17 hodin (konec není stanoven pevně). Program bude řešen podle zájmu zúčastněných. Dnes již značně zchátralé cenné varhany jsou dílem varhanářské dílny Tauchmannových (po roce 1800).

Smyslem projektu je uvést v širší známost nejen mezi věřícími a farníky, ale i „pouhými obdivovateli církevních památek a chrámové hudební kultury památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. „Cílem setkání přímo u památných nástrojů, kterých bude v každém roce několik, je seznámit veřejnost s vesměs neutěšenou situací historických varhan na kůrech našich kostelů v obecné rovině a probudit zájem o řešení situace konkrétního nástroje, u něhož setkání proběhne. Jednotlivé akce se uskuteční přímo na kůrech kostelů u varhan a jejich součástí bude prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert - pokud budou varhany v hratelném stavu - a diskuse. Zájemci o varhanní hru si ji budou moci pod dozorem fundovaného varhaníka i vyzkoušet. Stav některých nástrojů vyžaduje již rychlé řešení, jinak hrozí jejich zánik. Proto je seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany prvořadým smyslem tohoto projektu, říká autor projektu Radek Rejšek.

 

Další ze setkání s ohroženými cennými varhanami, plánovaných pro kalendářní rok 2013:

neděle 1. září - Bezděz

Kůr farního kostela sv. Jiljí bude zpřístupněn bezprostředně po slavné poutní mši svaté, která začíná v 10 hodin. Na historické varhany postavené v r. 1760 žitavským varhanářem J. G. Tamitiem bude doprovázena liturgie, po jejímž zakončení (zhruba v 11 hodin) se uskuteční prezentace těchto vzácných varhan (doba trvání akce: přibližně jedna hodina).

 

O projektu jsme informovali v květnovém čísle diecézního časopisu Zdislava (2013/05, str. 22).