Zveme na setkání pořadatelů Noci kostelů

Kristýna Solničková 27.února 2018

Schůzka v Litoměřicích proběhne v pátek 16. března od 16.30 hod. v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4). Všem zúčastněným přijde podporu vyjádřit také Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který celou akci opět zaštítil svým jménem.

Setkání v Liberci se uskuteční v prostorách arciděkanství (Kostelní 7) ve čtvrtek 22. března 2018 od 16.30 hod.

Účelem těchto setkání je poskytnout pořadatelům informace nezbytné pro zajištění akce a umožnit vzájemné sdílení zkušeností z předchozích ročníků Noci kostelů. Zváni jsou nejen všichni již přihlášení, ale rovněž ti, kteří se teprve chystají přihlásit. Prosíme pouze o nahlášení účasti na solnickova@dltm.cz

Těšíme se na setkání!