Zveme na slavnostní nešpory

Jana Michálková 26.února 2014

Zveme na slavnostní nešporyZveme vás tuto neděli 2. března 2014 od 17 hodin na slavnostní nešpory do katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích, kde budou diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem uvedeni do úřadu nově zvolený probošt a nově jmenovaný děkan svatoštěpánské kapituly.

 

Novým proboštem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích byl zvolen prelát Mgr. Jiří Hladík a novým děkanem kapituly byl jmenován sídelní kanovník Karel Havelka.

http://dltm.cz/svatostepanska-kapitula-ma-noveho-probosta-i-dekana