Zveme na slavnostní posvěcení kostela v Markvarticích

Jana Michálková 20.září 2017

 Farnost Markvartice čeká již tuto sobotu mimořádná událost. Kostel sv. Martina, který býval jen torzem, po 15 letech záchranných prací povstal z ruin. Posvěcen bude při slavnosti 23. září 2017. 

Obnova areálu kostela sv. Martina v Markvarticích je pro obyvatele obcí, které do tamní římskokatolické farnosti spadají (Markvartice, Veselé, Kamenická Nová Víska, Víska pod Lesy a Veselíčko), historickou událostí. Projekt stál více než 20 mil. Kč. Slavnost s poděkováním za zdařilé Boží dílo a velkou vděčností všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli při jeho záchraně, se bude konat 23. září 2017. Koncelebrovanou mši svatou od 11 hodin budou sloužit Mons. Alois Kothgasser, emeritní arcibiskup salzburský, Mons. Jan Baxant, sídelní biskup litoměřický, a kněží českých a německých diecézí.

Srdečně vás na ni zveme!

 

Program:

9.00/ Markvartice (nádraží ČD) – výchozí místo procesí, které projde celou obcí k obno­venému kostelu sv. Martina. V procesí bude nesena socha Panny Marie z mariánského oltáře.

V blízkosti kostela budou požehnány tři zcela obnovené kříže, socha sv. Františka Xaverského a sloup se sochou Immaculaty.

11.00/ Koncelebrovaná mše svatá, celebruje Mons. Alois Kothgasser, emeritní arcibiskup salzburský, Mons. Jan Baxant, sídelní biskup litoměřický, Mons. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze, a kněží českých a německých diecézí. Hlavní celebrant posvětí kostel, který povstal z trosek, a nový oltář. Liturgii doprovodí chrámový sbor Musica Animata z Třebíče pod vedením Karla Tomka.

16.00/ Koncert duchovní hudby – vystoupí chrámový sbor Musica Animata z Třebíče.

V průběhu odpoledne je možné navštívit obnovené kostely v okolí: sv. Marie Magdalény v Kerharticích, sv. Jana Křtitele v Horních Habarticích, sv. Václava na Malé Bukovině a sv. Václava v Srbské Kamenici.

17.30/ Děkovná mše svatá za všechny dobrodince, kteří se podíleli na obnově kostela sv. Martina v Markvarticích, celebruje kanovník Karel Havelka, děkan Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích.

19.00/ Posvícenská zábava v kulturním domě v Markvarticích.


22777