Zveme na výstavu „Život kostelů Broumovska“ do rumburské Lorety

Klára Mágrová, ŘKF Rumburk a Jiříkov 10.dubna 2015

Zveme na výstavu „Život kostelů Broumovska“ do rumburské LoretyK významným výstavním projektům letošního roku v Loretě Rumburk patří výstava Život kostelů Broumovska. Její zahájení je součástí zahájení hlavní turistické sezony v Českém Švýcarsku.

 

Více než stovka barevných fotografií Jana Záliše představuje deset barokních kostelů na Broumovsku. V Loretě Rumburk je výstava o nadčasové kráse i současné podobě sakrální architektury k vidění do 30. května. V křížové chodbě je přístupná od úterý do soboty, od 10 do 17 hodin. Vstupné je 50 Kč a 25 Kč. Výstavu připravilo Národní technické muzeum v Praze a občanské sdružení Omnium, které se o záchranu a další  využití kostelů stará přímo v terénu. V Loretě Rumburk výstavu pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk.

Návštěvníci Lorety Rumburk se od dubna do května 2015 prostřednictvím fotografií seznámí se sakrální architekturou Broumovska. Zdejší kostely z let 1709-1743 byly postaveny podle plánů barokního architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. „Výstava Život kostelů Broumovska ukazuje citlivé umístění sakrálních staveb v krajině i obci a zaznamenává výrazný architektonický rukopis obou Dientzenhoferů, uvedl ing. arch. Petr Krajči z Národního technického muzea.

Součástí prezentace architektury Broumovska v Loretě Rumburk je promítané pásmo fotografií a výpravná publikace „Broumovsko objektivem Jana Záliše. Krajina architektury architektura krajiny z roku 2013. Na výstavě se podrobně představují tyto kostely: Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově, kostel sv. Václava v Broumově, kostel Všech svatých v Heřmánkovicích, kaple Panny Marie na Hvězdě, kostel sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích, kostel sv. Barbory v Otovicích, kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, kostel sv. Markéty v Šonově, kostel sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích a kostel sv. Anny ve Vižňově.

Výstava Život kostelů Broumovska se v roce 2014 premiérově představila v Národním technickém muzeum v Praze, poté zavítala do Broumova. Vedle Rumburku se bude prezentovat např. v Brně. Volba výstavy v rumburské Loretě nebyla náhodná. Rumburská barokní památka se prezentaci sakrální architektury věnuje dlouhodobě. Samotná loretánská kaple Panny Marie je spjatá s významným rakouským architektem Johannem Lucasem Hildebrandtem. Další sakrální stavby Šluknovska jsou od 18. století  spojeny se stavbami stavitele a zednického mistra Johanna Georga Aichbauera ml., který vyrůstal v rodině Kryštofa Dientzenhofera a byl nevlastním bratrem Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Stavitel Johann Georg Aichbauer ml. je autorem kostela sv. Jiří v Jiříkově a kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech.

 

web_Výstava_Život

Výstava Život kostelů Broumovska. Kostel v Božanově. Foto: Jan Záliš