Zveme návštěvníky k noční prohlídce kostelů

Jana Michálková 27.května 2011

Zveme návštěvníky k noční prohlídce kostelůJiž tuto páteční noc se pro návštěvníky otevřou kostely a kaple v Litoměřicích a na Litoměřicku, které jim nabídnou zdarma celou řadu zajímavých programů – od přednášek přes koncerty po duchovní slovo. V rámci akce Noc kostelů bude v pátek 27. května od večerních až do nočních hodin otevřeno v celé litoměřické diecézi 132 církevních objektů, z toho v Litoměřicích se mohou lidé podívat do šesti, respektive sedmi z nich.

Zdarma přístupná bude katedrála sv. Štěpána na Dómském náměstí, děkanský kostel Všech svatých na Mírovém náměstí, kostel sv. Vojtěcha v Křížové ulici, kostel sv. Jakuba na Dominikánském náměstí, kostel sv. Ludmily na Kapucínském náměstí (u bývalého kina Beseda) a kaple sv. Jana Křtitele v Máchově ulici (pod biskupskou rezidencí). Zároveň s nimi i kaple sv. Štěpána v budově Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Krátce po 20. hodině v katedrále a zhruba ve 21.30 hodin v kostele Všech svatých návštěvníky pozdraví litoměřický biskup Jan Baxant.

Pro návštěvníky Noci kostelů v Litoměřicích jsou připraveny poutnické pasy. Kromě šesti otevřených kostelů a kaplí přímo v Litoměřicích (viz program Litoměřice) je v nich také uvedena kaple v hospici sv. Štěpána, dva kostely v Lovosicích, kostel v Doksanech, Bohušovicích nad Ohří a Lounkách. Pokud návštěvu těchto objektů v pátek zájemci absolvují, bude jim vystaven certifikát poutníka. Bližší informace zájemcům poskytnou organizátoři přímo na místě. Jako suvenýr či pro osvěžení si budou moci dokonce zakoupit speciál nealkoholického piva s logem Noci kostelů 2011, vyrobený vratislavickým pivovarem.

V době od 19 do 21 hodin bude rovněž zdarma otevřena věž u katedrály na Dómském náměstí.

Jednotlivé programy na: www.nockostelu.cz (přes diecéze - Litoměřice - kostely)

 

Program Noci kostelů, Litoměřice

Katedrála sv. Štěpána (Dómské nám.)

18.00 - 18.15  Krátké hudební zahájení - varhany a violoncello

18.30 - 19.30  Přednáška: Umělecký vývoj katedrály a současné poznatky při restaurování Škrétova obrazového cyklu

20.15              Slovo biskupa Mons. J. Baxanta

20.30 - 21.30  Čtení z Bible s doprovodem varhan

22.30 - 23.00  Cantica Bohemica Litoměřice

23.00              Uzavření katedrály

V průběhu programu je možná prohlídka varhan.

 

Kostel Všech svatých (Mírové nám.)

18.00 - 18.45  Mše svatá s komentářem a hudebním doprovodem chrámového sboru

19.00 - 20.00  Hodinka varhanní hudby

20.15 - 21.15  Přednáška: Církevní rok v liturgii

21.30              Slovo biskupa Mons. J. Baxanta

21.45 - 22.15  Puellae cantantes a Syrinx

23.15 - 24.00  Appendix (vokální projekt)

24.00              Požehnání městu Litoměřice

 

Kostel sv. Vojtěcha (Křížová ul.)

17.00 - 19.00   Malování pro nejmenší

19.15 - 19.45   Komorní smyčcový orchestr ZUŠ Litoměřice

20.00 - 21.30   Kostel plný tajemství (hra pro zvídavé děti či dospělé s duší dítěte)

21.45 - 22.30   Od baroka po 20. stolení (klavír, zpěv)

23.00               Uzavření kostela

 

Kostel sv. Jakuba (Dominikánské nám.)

18.00              Otevření kostela

18.15 - 18.45   Litoměřický Hlásek

19.30 - 20.15   Přednáška: Sakrální stavby v Litoměřicích (Ing.arch. L. Bartoš)

20.30 - 21.00   Zpěvy žalmů

22.00 - 22.30   Pěvecké sdružení litoměřických učitelů

23.00               Uzavření kostela

 

Kostel sv. Ludmily (Kapucínské nám.)

18.00               Otevření kostela

18.30 - 19.00   Mužský komorní sbor Páni kluci

19.30 - 20.15   Duchovní a lidové písně - D. Lendacký a fujara z Knoblošky

20.45 - 21.30   Kvarteto 3+1 - příčná flétna, housle, violoncello a varhany

22.00 - 23.00   Zpěvy Taize

23.00               Uzavření kostela

 

Kaple sv. Jana Křtitele (Máchova ul.) - možnost prohlídky od 18.00 do 22.00 hodin.

 

(editor programu Noc kostelů Litoměřice: Ing. Antonín Legner, Litoměřice)