Zveme vás do otevřených kostelů v Litoměřicích

Jana Michálková 26.června 2017

 Zveme vás do otevřených kostelů v Litoměřicích. V turistickém režimu vás jimi provedou školení průvodci.

Komentované prohlídky vybraných objektů začínají už zítra – v úterý 27. června 2017. Okruh zahrnuje šest zastávek: katedrálu sv. Štěpána, děkanský kostel Všech svatých, kostel sv. Jakuba, kostel Zvěstování Panny Marie a Diecézní muzeum a galerii, ale také městskou vyhlídku Kalich na budově radnice, v jejímž přízemí sídlí infocentrum.

Objekty budou přístupné buď po předložení zakoupeného voucheru (120 Kč), nebo po zaplacení jednorázového vstupného do každého objektu (20 Kč).

Do zakoupených voucherů budou návštěvníci sbírat razítka a po absolvování alespoň poloviny okruhu pak mohou pokračovat za zaslouženou odměnou do Biskupského pivovaru U sv. Štěpána v Komenského ulici, kde si jako bonus mohou vychutnat zdarma svou třetinku piva nebo limonády k zakoupenému hlavnímu jídlu. Dospělí za vouchery zaplatí 120 Kč, děti od 6 do 15 let 60 Kč, studenti, senioři, majitelé ZTP a ZTP/P 90 Kč. K prodeji budou v městském informačním centru a v kostele Všech svatých na Mírovém náměstí a v katedrále sv. Štěpána na Dómském náměstí.

Projekt připravila Destinační agentura České středohoří ve spolupráci se správci jednotlivých památek, Centrem cestovního ruchu Litoměřice a za podpory Biskupství litoměřického. Zahájen byl v loňském roce, a protože se osvědčil, je veřejnosti nabídnut i letos.

Studenti historie z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se na roli průvodců připravovali pod vedením svých pedagogů Petra Macka a Michaely Ottové. A protože letošní rok zve za památkami baroka, budou na letošním okruhu novinkou pracovní listy pro děti (předškoláky a žáky 1. stupně základních škol), ve kterých je barokními objekty provedou sv. Zdislava, hlavní patronka litoměřické diecéze, a sv. Štěpán, jemuž byla zasvěcena litoměřická katedrála.

Informační leták s bližšími informacemi: ke stažení zde


Objekty na okruhu jsou zpřístupněny v této době:
Informační centrum, květen–září denně 9.00–18.00 hod., prodej voucherů: vyhlídka Kalich (provozuje městské infocentrum) út–ne 9.00–18.00 hod.
Kostel Zvěstování Panny Marie, út–ne 11.00–17.00 hod. (provozuje Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice, průvodce – student)
Diecézní muzeum, út–ne 9.00–18.00 hod., (provozuje Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice)
Katedrála sv. Štěpána, út–ne 10.00–17.30 hod., prodej voucherů, průvodce – student
Kostel Všech svatých, út–ne 10.00–17.30 hod., prodej voucherů, průvodce – student
Kostel sv. Jakuba, út–ne 10.00–17.30 hod., průvodce – student

Více informací na www.ceskestredohori.info.