Zveme vás do Prahy na výstavu gotického umění v Krušnohoří

Jana Michálková 1.prosince 2015

Zveme vás do Prahy na výstavu gotického umění v Krušnohoří V Praze byla ve čtvrtek 26. listopadu 2015 zahájena výstava „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“, která představuje umělecké bohatství tohoto hraničního regionu mezi léty 1250–1550. Probíhat bude do 13. března 2016. Největším zapůjčitelem jsou farnosti litoměřické diecéze a litoměřické biskupství.

 

Především pro rodiny bude tato výstava mnohem dostupnější. Obyvatelé Ústeckého a Karlovarského kraje ji totiž mohou navštívit zdarma. Po předložení kuponu, který si mohou vystřihnout z diecézních časopisů vydávaných v litoměřické (Zdislava 8/2015) a plzeňské diecézi, v regionálním tisku a zpravodajích vydávaných městy. Tento voucher platí pro jednoho dva dospělé a až tři děti.

Biskupství litoměřické v této souvislosti ve spolupráci s Národní galerií a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy nabízí pro farnosti litoměřické diecéze možnost bezplatné prohlídky expozice s výkladem - zpravidla autorů výstavy. Zájemci o prohlídku výstavy z řad farností mohou kontaktovat Ing. Veroniku Hnátovou (hnatova@dltm.cz, tel. +420 416 707 522), která bude mít k dispozici volné termíny pro prohlídku.

 

Výstava návštěvníkům nabízí výběr více než dvou stovek nejzajímavějších artefaktů - velkých křídlových oltářů, deskového a knižního malířství, sochařství, architektonických skulptur či uměleckého řemesla. Největším zapůjčitelem jsou farnosti litoměřické diecéze a litoměřické biskupství. V takto ucelené podobě se veřejnost mohla seznámit s gotickým uměním Krušnohoří naposledy před devadesáti lety.

Probíhat bude ve Valdštejnské jízdárně do 13. března příštího roku a volný vstup bude umožněn i studentům a zaměstnancům Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Karlovy v Praze, které se  podílely na přípravě výstavy společně s Národní galerií a Biskupstvím litoměřickým.

Po celou dobu výstavy bude pro dětské návštěvníky zpřístupněn otevřený dětský ateliér, plánovány jsou rovněž tradiční víkendové dílny, přednášky a komentované prohlídky v expozici.

 

V Litoměřicích byla výstava představena 19. října 2015: zprávu naleznete zde.

Detail výstavy: naleznete zde.

 

A4_plakat_pro_BL