Zveme vás k dalšímu setkání u varhan litoměřické diecéze

Jana Michálková 16.června 2014

Zveme vás k dalšímu setkání u varhan litoměřické diecézeZveme vás k dalšímu setkání u ohrožených vzácných varhan litoměřické diecéze. V sobotu 21. června 2014 bude probíhat v Benešově nad Ploučnicí a v neděli 22. června v Tatobitech na Semilsku.

 

Druhým rokem pokračuje dlouhodobý projekt diecézního organologa Mgr. Radka Rejška nazvaný „Za varhanami litoměřické diecéze, jehož smyslem je představit širší veřejnosti památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené.

„Letošní setkání se uskuteční ve dvou sériích - jarní a podzimní. Jednotlivé akce se budou konat přímo na kůrech kostelů u varhan a jejich součástí bude prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert (pokud budou varhany v hratelném stavu) a diskuse. Seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany je prvořadým smyslem tohoto projektu, stejně tak je ale jeho posláním návštěvníky jednotlivých akcí potěšit povznášejícím a ušlechtilým zvukem nástroje, jemuž se říká „královský, říká Radek Rejšek.

První letošní prezentace ohrožených varhan probíhala v sobotu 14. června v kostele sv. Vavřince v Jezvé na Českolipsku. Účastnily se jí dvě desítky zájemců. Spolu s diecézním organologem tu byl i Vít Janata, varhaník pražské Lorety, který se návštěvníkům těchto akcí představil již v loňském roce. Několik skladeb tak zaznělo v provedení varhany - Vít Janata, trubka - Radek Rejšek. Poutavé vyprávění o varhanách střídaly dotazy návštěvníků. Ti pak přispěli do fondu na opravy ohrožených varhan v diecézi tím, že si přímo na místě zakoupili pexesa „Varhany litoměřické diecéze a CD „Varhany litoměřické diecéze, vydané Biskupstvím litoměřickým.

V letošním roce navštívíme nástrojů více, a to i ty, které se již zachránit podařilo a které mají díky včasnému restaurování reálnou naději na další dlouhý život.

 

V sobotu 21. června 2014 od 14 hodin bude setkání probíhat v Benešově nad Ploučnicí a v neděli 22. června v 11.30 hodin v Tatobitech na Semilsku.

Sobota 21. 6. 2014 - Benešov nad Ploučnicí - kůr farního kostela Narození Panny Marie bude zpřístupněn od 14 hodin, po dobu asi jedné hodiny, kdy budou velmi vzácné reprezentativní varhany, které vzešly z rodové dílny Fellerů v roce 1871, předváděny. Jejich zvláštností jsou mimo jiné i u nás vzácné jazýčkové hlasy. Tento nástroj je v současné době velmi vážně ohrožen díky napadení červotočem a jeho záchrana se stává naléhavou a neodkladnou podmínkou jeho další existence.

Neděle 22. 6. 2014 - Tatobity (okr. Semily) - farní kostel sv. Vavřince - nevelké varhany postavené varhanářem Josefem Kobrlem z Lomnice nad Popelkou na sklonku 19. stol. představují typ malého nástroje postaveného čistě pro doprovod liturgie, jaké běžně nacházíme na mnohých kůrech českého venkova. Smyslem prezentace těchto varhan je ukázat, že i varhany tohoto typu jsou použitelné pro realizaci přiměřeně náročné varhanní literatury a doprovod dalších hudebních nástrojů. Akce v Tatobitech proběhne v návaznosti na slavnostní mši svatou, jejíž začátek je v 10 hodin, takže předběžně plánovaný počátek prezentace varhan je v 11.30 hodin.

 

Druhá řada setkání bude probíhat na podzim:

Sobota 13. 9. 2014 - Chabařovice (okr. Ústí nad Labem) - farní kostel Narození Panny Marie - velmi zajímavé varhany postavené Franzem Fellerem v letech 1823-1824, které byly již v 70. letech 20. stol. představeny v gramofonové edici Supraphonu „České a moravské barokní varhany dr. Jiřím Reinbergerem. V roce 2013 dokončil jejich restaurování Rudolf Valenta, takže návštěvníci akce budou mít možnost vidět a slyšet památný nástroj, který se podařilo zachránit pro budoucí generace. Začátek akce je plánován na 14 hodin.

 

Další plánované návštěvy:

Podbořany - farní kostel sv. Petra a Pavla

Bezno - farní kostel sv. Petra a Pavla

Řepín (okr. Mělník) - farní kostel Panny Marie Vítězné

U výše uvedených plánovaných akcí je termín konání zatím v jednání a bude včas upřesněn.

 

2014-06-14

Setkání u varhan v Jezvé.