Zveme vás k setkání u varhan kostelů litoměřické diecéze

Jana Michálková 3.července 2015

Zveme vás k setkání u varhan kostelů litoměřické diecézeV sobotu 4. července 2015 bude zpřístupněn kůr kostela sv. Václava ve Velké Černoci na Lounsku. Probíhat tu bude další ze setkání, které seznamuje veřejnost s ohroženými cennými varhanami litoměřické diecéze. Tentokrát diecézní organolog Radek Rejšek představí nástroj, který se podařilo restaurovat, a tím zachránit.

 

V rámci dlouhodobého projektu „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze představí diecézní organolog Radek Rejšek tuto sobotu 4. července varhany farního kostela sv. Václava ve Velké Černoci na Lounsku. Kůr farního kostela bude pro veřejnost zpřístupněn od 14 hodin po dobu zhruba jedné hodiny, kdy zde Mgr. Rejšek představí nevelké, zato pozoruhodné varhany z raného období varhanářství Jindřicha Schiffnera vestavěné do klasicistní skříně dochované z původních varhan Müllerů z Nepomyšle. „Varhany byly restaurovány Martinem Poláčkem z Prahy, a tak představují jednu ze zachráněných památek svého druhu v diecézi. Za unikátní je třeba považovat intonaci některých úzce menzurovaných hlasů, uvedl.

Smyslem projektu „Za varhanami litoměřické diecéze je představit širší veřejnosti památné varhany, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. Součástí setkání u varhan bude prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert (pokud budou varhany v hratelném stavu) a diskuse. Seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany je prvořadým smyslem tohoto projektu, stejně tak je ale jeho posláním návštěvníky jednotlivých akcí potěšit povznášejícím a ušlechtilým zvukem nástroje, jemuž se říká „královský.

Další letošní setkání bude probíhat v Mašťově u Kadaně (16. srpna), o termínech ve Rtyni nad Bílinou, Horkách nad Jizerou a Postoloprtech se jedná.

„Rád bych upozornil na významnou hudební akci, která sice není přímou součástí našeho projektu, ale lze ji chápat rovněž jako prezentaci velmi cenných a umělecky hodnotných varhan. Každou první neděli (letos připadá na datum 2. srpna) se koná ve farním kostele Panny Marie Vítězné v Řepíně u Mělníka již tradiční koncert duchovní hudby, jehož součástí je i hudba varhanní. Řepín je rodištěm významného českého varhaníka a skladatele Josefa Ferdinanda Norberta Segera, který působil jako varhaník pražského staroměstského kostela Panny Marie před Týnem. Varhany z doby Segerovy se v Řepíně nedochovaly, ale současný nástroj je reprezentativním dílem albrechtického varhanářského rodu Predigerů a patří k největším nástrojům z této dílny dochovaným, poukazuje diecézní organolog.

 

Zájemci, kteří by chtěli podpořit opravu varhan v litoměřické diecézi, mohou tak učinit několika způsoby.

Finanční dar je možné poskytnout

  • převodem nebo prostřednictvím platebních karet na http://platby.dltm.cz/ (zvolit účel daru: „Na konkrétní projekt a vyplnit zprávu pro příjemce „např. projekt „Za varhanami litoměřické diecéze)
  • na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice
  • na bankovní účet číslo: 1002148329/0800 - Česká spořitelna, a.s.

V případě bezhotovostního převodu napište do zprávy pro příjemce také účel platby, svoje jméno a adresu, popř. název organizace a IČO.

  • darovací smlouvou

Více informací naleznete na http://dltm.cz/darcovstvi.

 

Biskupství litoměřické vydalo pexeso „Varhany litoměřické diecéze a CD s varhanní hudbou, kdy výtěžek z tohoto prodeje bude použit na záchranu ohrožených nástrojů v diecézi. Zájemci si mohou jak pexeso, tak CD zakoupit i na výše zmiňovaných místech, kde budou setkání u varhan pořádaná diecézním organologem probíhat.

 

web_varhany_otvirak_foto

Loňské setkání u varhan v Tatobitech. Na snímku uprostřed diecézní organolog Radek Rejšek, na varhany hrál Vít Janata. Foto: Jana Michálková