Zveme vás na diecézní pouť ke svaté Zdislavě

Jana Michálková 24.května 2017

Zveme vás do Jablonného v Podještědí k hrobu sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze, kde se bude v sobotu 27. května 2017 konat diecézní pouť.

Hlavní pouť ke svaté paní Zdislavě 2017
bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

Program:
 7.00 Mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy
 9.00 Mše svatá diecézní – generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek
11.00 Mše svatá dominikánské rodiny – Mons. Dominik kardinál Duka OP
15.00 Slavnostní nešpory před Nejsvětější svátostí oltářní

Zpovídání 8.00–12.00 hodin.