Zveme vás na Noc kostelů!

Jana Michálková 22.května 2013

Zveme vás na Noc kostelů!Zveme vás k prohlídce kostelů, kaplí a modliteben, které budou v rámci akce Noc kostelů v litoměřické diecézi již pozítří pro veřejnost zdarma zpřístupněny.

 

Litoměřická diecéze se i letos připojuje k mezinárodnímu ekumenickému projektu Noc kostelů. Akce bude probíhat v pátek 24. května 2013 od večerních hodin do půlnoci. Letos se k Noci kostelů přihlásilo 189 církevních objektů (aktuální stav), které se nacházejí na území litoměřické diecéze. Z nich je 147 kostelů a kaplí katolické církve.

Noc kostelů je ekumenický projekt, tzn. že se do něj spolu s Římskokatolickou církví zapojují i další církve. Motto letošního ročníku zní: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo. (Zach 14,7)

Litoměřická diecéze se k Noci kostelů připojuje počtvrté. Akci v naší diecézi i v letošním roce zaštítil svým jménem litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant. Jejím cílem je představit křesťanství srozumitelnou formou pro veřejnost a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města.

Prohlídky církevních objektů budou opět tento večer rozšířeny o doprovodné programy. Ty připravovali stejně jako v minulých letech dobrovolníci z jednotlivých farností a sborů ve spolupráci s místními duchovními. Těšit se můžete na komentované prohlídky, zajímavé přednášky, ukázky, koncerty a programy pro děti, součástí programů jsou rovněž i modlitby, čtení z Písma, duchovní slovo, besedy o víře, adorace apod. V průběhu večera se budete moci zeptat přítomných kněží na vše, co vás zajímá.

 

Pro snadnější orientaci vám nabízíme přehled zapojených objektů do Noci kostelů v litoměřické diecézi i přehled programů, které máme v tuto chvíli k dispozici.

NK 2013, přehled objektů po okresech.pdf

NK 2013, litoměřická diecéze, programy.pdf

Aktuálně na www.nockostelu.cz (vlevo nabídka: diecéze - Litoměřice - program).