Zveme vás na Noc kostelů!

Jana Michálková 12.května 2014

Zveme vás na Noc kostelů!Za dva týdny se pro veřejnost otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celé České republice. Přístupné budou v pátek 23. května 2014 od večerních hodin do půlnoci. K Noci kostelů, jak se tato akce nazývá, se opět připojí i litoměřická diecéze. Letos již popáté. Na jejím území budou v tento den otevřeny téměř dvě stovky církevních objektů. K jejich návštěvě veřejnost srdečně zveme.

 

Litoměřická diecéze se i letos připojuje k mezinárodnímu ekumenickému projektu Noc kostelů. Akce bude probíhat v pátek 23. května 2014 od večerních hodin do půlnoci. Smyslem Noci kostelů je umožnit veřejnosti setkání s křesťanstvím, vírou a církví. Ze zhruba dvou stovek přihlášených objektů jich více než 140 patří římskokatolické církvi.

S křesťanským prostředím se návštěvníci budou moci setkat prostřednictvím doprovodných programů. Ty připravují místní společenství (dobrovolníci). „Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně podle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být s připravovaným programem seznámen - nejlépe přizván k jeho tvorbě, protože je jeho garantem, a to proto, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce, uvedla Kristýna Solničková, hlavní koordinátorka Noci kostelů v litoměřické diecézi.

Součástí programů jsou komentované prohlídky, přednášky, rozhovory, varhanní hudba, sborový zpěv, komorní hudební vystoupení, workshopy, programy pro děti apod. Na řadě míst budou zpřístupněny varhanní kůry, sakristie nebo krypty, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné. Programy ovšem obsahují i prostor pro ztišení a modlitbu. Pořadatelé do nich zařadili rovněž čtení z Písma, duchovní slovo, besedy o víře apod. „Všude vás rádi přivítají a kromě nabídnutých programů si s přítomnými pořadateli a kněžími můžete popovídat, zeptat se na vše, co vás zajímá, nebo si jen v tichu kostela odpočinout od všedních hektických dnů, říká Kristýna Solničková.

 

Během Noci kostelů budou návštěvníkům k dispozici

  • brožury s přehledem otevřených církevních objektů sprogramy
  • pexesa s obrázky kostelů a kaplí nacházejících se na území litoměřické diecéze a zapojených do Noci kostelů

Brožury (poutnické pasy) i pexeso obdrží návštěvníci zdarma.

Finanční příspěvek na tvorbu propagačních materiálů poskytlo Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Liberecký kraj a Středočeský kraj.

 

Noc kostelů se uskutečňuje pod záštitou diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta. Záštitu nad akcí rovněž převzali hejtmani Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje a starosta města Smržovka.

Pozdrav Mons. Jana Baxanta, sídelního biskupa litoměřického, naleznete zde.

 

Bližší informace na www.nockostelu.cz

 

V roce 2010, kdy se litoměřická diecéze připojila k projektu Noc kostelů poprvé, bylo v rámci této akce otevřeno celkem 65 církevních objektů, ve kterých bylo napočítáno na 11 tisíc návštěvnických vstupů. V roce 2011 to bylo 136 objektů s více než 23 tisíci návštěvnickými vstupy. V roce 2012 bylo v litoměřické diecézi během Noci kostelů otevřeno 169 kostelů, kaplí a modliteben, napočítáno v nich bylo na 25 tisíc návštěvnických vstupů. V roce 2013 to bylo 189 objektů, ve kterých bylo napočítáno přibližně 28 tisíc návštěvnických vstupů.

Diecéze litoměřická se rozkládá na území pěti krajů České republiky (na území Ústeckého a Libereckého kraje, částečně zasahuje do Královéhradeckého a Středočeského kraje a okrajově do Karlovarského kraje). Diecézním biskupem je Mons. Mgr. Jan Baxant.

 

Příloha:

Noc kostelů 2014 litoměřická diecéze, přehled míst.pdf

Noc kostelů 2014 litoměřická diecéze, programy.pdf

(Informace k 12. květnu 2014)

 

Noc

Noc kostelů 2013. Foto Karel Pech