Zveme vás na Noc kostelů

Jana Michálková 18.května 2015

Zveme vás na Noc kostelů Zveme vás na Noc kostelů, která proběhne v pátek 29. května 2015 od večerních hodin do půlnoci ve dvou stovkách církevních objektů na území litoměřické diecéze.

 

Návštěvníkům nabídne komentované prohlídky, přednášky, rozhovory, hudební vystoupení i programy pro děti, ale také prostor pro ztišení, modlitbu, duchovní slovo. Na řadě míst bude možné vystoupat do kostelních věží, někde budou přístupné varhanní kůry, sakristie, krypty.

Vydána byla nová pexesa s obrázky kostelů a kaplí, zapojených do Noci kostelů v naší diecézi, která tematicky navazují na pexesa vydaná ve dvou předchozích letech, brožury-poutnické pasy, do kterých můžete sbírat razítka z navštívených míst, a následně tak získat certifikát poutníka Noci kostelů, a pohlednice. Na některých místech budou k dispozici čokolády s logem Noci kostelů.

Děti do 15 let se mohou zapojit do výtvarné soutěže na téma „Na křídlech andělů aneb andělé dětskýma očima, zájemci nad 16 let pak mohou fotit stavby kostelů. Fotografická soutěž je nazvaná „Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu. Nejlepší snímky budou v příštím roce použity pro vydání dalšího dílu pexesa Noci kostelů.

Bližší informace naleznete na www.nockostelu.cz.

 

Přehled dosud zveřejněných programů:

NK 2015_programy.pdf