Zveme vás na Noc kostelů

Jana Michálková 7.června 2016

Zveme vás na Noc kostelů AKTUALIZOVÁNO: V pátek 10. června 2016 se otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celé České republice. Probíhat bude Noc kostelů. Během této akce budou na území litoměřické diecéze od večerních hodin do půlnoci zpřístupněny dvě stovky církevních objektů. K jejich návštěvě vás srdečně zveme. Programy v příloze.

 

Litoměřická diecéze se i letos připojuje k mezinárodnímu ekumenickému projektu Noc kostelů. Akce bude probíhat v pátek 10. června od večerních hodin do půlnoci. Smyslem Noci kostelů je umožnit veřejnosti setkání s křesťanstvím, vírou a církví. Ze zhruba dvou stovek přihlášených objektů je jich více než 150 římskokatolických.

S křesťanským prostředím se návštěvníci budou moci setkat prostřednictvím doprovodných programů. Ty připravují dobrovolníci z farností a místních společenství, ale také občanská sdružení, obce a další instituce. Přístupné budou zdarma. „Programy si připravuje každé místní společenství samostatně podle svých možností. Při jejich sestavování nám jde především o to, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce, vysvětluje Kristýna Solničková, hlavní koordinátorka Noci kostelů v litoměřické diecézi. Součástí programů jsou komentované prohlídky, přednášky, komorní hudební vystoupení, programy pro děti apod. Na řadě míst budou zpřístupněny varhanní kůry nebo další místa, která jsou veřejnosti běžně nepřístupná. Programy obsahují i prostor pro ztišení, modlitbu a rozhovory. „Všude vás rádi přivítají a kromě nabídnutých programů si můžete s pořadateli a duchovními neformálně popovídat a zeptat se na vše, co vás zajímá, říká Solničková.

 

Průvodcem návštěvníkům po objektech zapojených do Noci kostelů v litoměřické diecézi jsou webové stránky Noci kostelů (www.nockostelu.cz). Zde mohou v předstihu zjistit, jaká místa by mohli navštívit, jaký program by jim nejlépe vyhovoval, a mohou si tak návštěvu konkrétních kostelů předem naplánovat. Stránky jsou upraveny i pro uživatele mobilních telefonů. Během Noci kostelů budou návštěvníkům k dispozici brožury s jednotlivými objekty a programy, které jim poslouží zároveň jako poutnický pas. Do těchto brožur si mohou nechat otisknout pamětní razítka a za určitý počet razítek jim bude vystaven certifikát poutníka. Bližší informace poskytnou přímo pořadatelé. „Děti se mohou i letos těšit na pexeso s obrázky kostelů a kaplí nacházejících se na území litoměřické diecéze a zapojených do Noci kostelů. Tematicky tak navazuje na pexesa vydaná v předchozích třech letech. Jak brožury-poutnické pasy, tak pexeso obdrží návštěvníci zdarma. Vydali jsme také pohlednice, které si budou moci návštěvníci odnést na památku, na některých místech budou pro děti připraveny čokolády nebo pastelky s logem Noci kostelů, dodává Solničková. Finanční příspěvek na tvorbu propagačních materiálů v letošním roce poskytlo Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Liberecký kraj a Středočeský kraj.

Přehled programů:  NK2016_programy_ltm-dieceze.pdf

Církevní objekty, které k NK připojily poprvé: NK2016_objekty_poprve.pdf

 

V rámci Noci kostelů v litoměřické diecézi budou i letos vyhlášeny dvě soutěže - výtvarná a fotografická. Výtvarná soutěž na téma „Na návštěvě v nebi je určena dětem do 15 let. Soutěží se ve třech věkových kategoriích: I. kategorie - děti do 6 let; II. kategorie - děti od 7 do 11 let; III. kategorie - děti od 12 do 15 let. Fotografická soutěž je určena pro návštěvníky starší 16 let. Je nazvaná „Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu. Fotografovat se tedy mohou kostely pouze zvenčí a nejlepší snímky těchto staveb budou v příštím roce součástí pexesa Noci kostelů. Vítěze všech kategorií opět odměníme cenami, které věnovaly společnosti Český porcelán, a.s., Kitl s.r.o. a ZOO Liberec.

 

Litoměřická diecéze se připojuje k mezinárodnímu ekumenickému projektu Noc kostelů posedmé. Ze dvou stovek přihlášených objektů je jich více než 150 římskokatolických. Ostatní objekty tu otevře dalších deset církví (Církev československá husitská, Církev Křesťanská společenství, Českobratrská církev evangelická, Bratrská jednota baptistů, Apoštolská církev, Církev bratrská, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev a Církev adventistů sedmého dne).  Na téměř 30 místech bude Noc kostelů probíhat poprvé.

V roce 2010 bylo při Noci kostelů na území litoměřické diecéze otevřeno celkem 65 církevních objektů, ve kterých bylo napočítáno na 11 tisíc návštěvnických vstupů. V loňském roce to bylo již 202 objektů s přibližně 31 tisíci návštěvnickými vstupy.

 

Diecéze litoměřická se rozkládá na území pěti krajů České republiky (na území Ústeckého a Libereckého kraje, částečně zasahuje do Královéhradeckého a Středočeského kraje a okrajově do Karlovarského kraje). Diecézním biskupem je Mons. Jan Baxant. Noc kostelů se zde uskutečňuje pod jeho záštitou a pod záštitou hejtmanů Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje.

 

Pozdrav biskupa Jana Baxanta

Lidská touha podívat se do neznámého prostoru je stále živá. V duši malého človíčka se ozývá již od dětství. I v dospělosti kohokoliv z nás se nabízejí různé možnosti, jak tuto touhu naplnit. Stačilo by se „podívat klíčovou dírkou a leccos zahlédneme z dosud tajemného prostoru. Při „Noci kostelů však nejsme odkázáni jen na klíčové dírky bran a dveří rozmanitých sakrálních staveb, protože se kostely zpřístupňují všem a vstupní brány, jindy zavřené a zamčené, se otevírají dokořán. Vím, že by bylo málo jen lidem, kteří by přicházeli s dobrým úmyslem, otevřít dveře, a tak je vpustit dál. „Noc kostelů není jen přesně zorganizovaná akce s přesným režimem. Tento projekt otevírání kostelů, byť na jeden večer a noc, letos v pátek 10. června, si jistě získává příznivce i tím, že za otevřenými dveřmi, resp. u otevřených dveří chrámů, jsou připraveni vlídní dobrovolní pomocníci, aby přicházející návštěvníky laskavě a přátelsky přivítali. Pro mnohé zájemce se tak, dosud neznámé svatyně, určitě stanou prostorem bližším a osobnějším.

 

 

Partneři Noci kostelů 2016


Ministerstvo

 

 

logo_UK.jpg

 

 

 

Logo_LK_pantone.jpg

 

 

 

logo_100.jpg

 

 

Mediální partneři

 

Denik

 

 

 

NOVÉ

 

 

 

Proglas-logo_modre.jpg

 

 

Partneři soutěže

 

Porcelán

 

 

 

Kitl.jpg

 

 

 

zoo.gif