Zveme vás na poutní mši svatou do jezuitského kostela v Litoměřicích

Jana Michálková 20.března 2015

Zveme vás na poutní mši svatou do jezuitského kostela v LitoměřicíchZveme vás na poutní mši svatou do jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích. Konat se bude o Slavnosti Zvěstování Páně ve středu 25. března od 18 hodin a jejím hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant.

 

Kostel Zvěstování Panny Marie je významnou barokní památkou postavenou Octaviem Broggiem, která má za sebou pestrou historii. Bohoslužebným účelům sloužil naposledy před padesáti lety.

„Původně byl postaven pouze pro jezuitský řád. Po josefinské církevní reformě, kdy byl řád zrušen, byl používán jako pivovarský sklad.  Začátkem 19. století byl celý zdejší jezuitský areál znovu využíván jako kněžský seminář, a proto byl kostel znovu vysvěcen. Bohoslužby v něm ještě v 50. letech 20. století sloužili Mons. Josef Poul a další kněží, uvedl biskupský vikář pro pastoraci Martin Davídek. V letech 1965-1975 kostel využívala galerie jako depozitáře a restaurátorské a truhlářské dílny.  Poté byl předán Okresnímu národnímu výboru v Litoměřicích, který jej začal adaptovat pro účely okresního archivu. Přes dvacet let je opět v užívání Severočeské galerie výtvarného umění.

 

Pozvánka.pdf