Zveme vás na přednášku o biskupu Weberovi

Jana Michálková 5.září 2013

Zveme vás na přednášku o biskupu WeberoviZveme veřejnost na přednášku o biskupu Antonu Aloisi Weberovi, která se bude konat ve čtvrtek 12. září 2013 od 17 hodin v budově biskupské kurie v Litoměřicích. Ráno od 7.30 hodin bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant sloužit zádušní mši za biskupa Webera, jehož 65. výročí úmrtí si v tento den připomeneme, v katedrále sv. Štěpána.

 

Vzpomínkové akce

65. výročí úmrtí 16. litoměřického sídelního biskupa Antona Aloise Webera

(narozen 24. 10. 1877, Vlčí Hora u Krásné Lípy - zemřel 12. 9. 1948, Litoměřice)

 

  • čtvrtek 12. září 2013, Litoměřice

7.30 hodin

zádušní mše za biskupa Webera v katedrále sv. Štěpána, celebruje litoměřický biskup Mons. Jan Baxant

17.00 hodin

přednáška doc. Jaroslava Šebka o biskupu Weberovi a představení nové publikace o biskupově životě, biskupská kurie (Dómské nám. 9)

 

  • sobota 14. září 2013, Vlčí Hora u Krásné Lípy

14.00 hodin

zádušní mše za biskupa Webera v kapli Panny Marie Karmelské, celebruje generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl

15.00 hodin

představení nové publikace o biskupově životě spojené s krátkou přednáškou o jeho osobnosti, vystoupení Krásnolipského komorního sboru pod vedením Mgr. Milana Sudka

 

Při těchto vzpomínkových akcích bude možné zakoupit si nově vydanou publikaci „Biskup Anton Alois Weber autora Josefa Rabase a diecézní časopis Zdislava. K prodeji budou v recepci biskupské kurie (Dómské nám. 9, Litoměřice) i před vchodem do kaple Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře.

 

Josef Rabas: Biskup Anton Alois Weber

Původně německou knihu, sepsanou v 70. letech 20. století biskupovým dlouholetým sekretářem P. Josefem Rabasem, odsunutým r. 1946 do Německa, přeložil do češtiny dr.  Vratislav Slezák. Ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým ji vydává Karmelitánské nakladatelství. Jedná se nejen o první české vydání této publikace, ale zároveň i o první monografii věnovanou tomuto biskupovi v českém jazyce. Doplněna byla o rozsáhlou obrazovou a textovou přílohu.

 

Diecézní časopis Zdislava

Zářijové číslo diecézního časopisu Zdislava je zaměřeno monotematicky právě na osobnost biskupa A. A. Webera. Obsahuje mj. text historika doc. Jaroslava Šebka, zamyšlení osobností českého i německého duchovního a kulturního života, jejichž krátké texty věnované biskupu Weberovi jsou zajímavým, poučným a podnětným spektrem názorů a náhledů na tuto nevšední osobnost. Nechybí ani vzpomínky pamětníků či dobové fotografie.