Zveme vás na setkání u varhan

S využitím textu Mgr. Radka Rejška připravila Jana Michálková 22.října 2015

Zveme vás na setkání u varhanDiecézní organolog Biskupství litoměřického Radek Rejšek představí v těchto dnech varhany v kostelech v Postoloprtech a v Křižanech na Liberecku. Akce se konají v rámci projektu „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze“, který má představit ohrožené cenné varhany v litoměřické diecézi.

 

V pátek 23. října 2015 to budou varhany kostela Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech. Zde Mgr. Radek Rejšek představí pozoruhodný, téměř megalomanský projekt teplického varhanáře Hausera, který zde nejspíš dostal příležitost ke stavbě „životního díla. Projekt však zůstal ve stavu nedodělaného torza, snad z finančních důvodů. V krásné barokní skříni je umístěn monumentální, dnes již pouze částečně funkční pneumatický třímanuálový nástroj, který mohl patřit k největším v diecézi. V místě však existují iniciativy k jeho dokončení. Setkání začíná ve 14 hodin.

V sobotu 24. října veřejnosti představí údajně nejranější známý opus varhanářské rodové dílny Paštikových v litoměřické diecézi. Nástroj v nenápadné novogotické skříni je však rozhodně z mnoha hledisek zajímavý a shánějí se finanční prostředky na jeho opravu. Snad největším překvapením je, že varhany se vzhledem k typu skříně zdají být malé, ve skutečnosti tak malé nejsou a mají dva manuály... Akce probíhá v kostele sv. Maxmiliána v Křižanech na Liberecku a její začátek byl stanoven na 14. hodinu.

 

Zájemci mohou přispět do fondu na opravy ohrožených varhan v litoměřické diecézi tím, že si přímo na místě zakoupí předměty vydané Biskupstvím litoměřickým - pexesa a CD „Varhany litoměřické diecéze. Přispět mohou rovněž finančním darem - více informací na internetových stránkách biskupství: www.dltm.cz / Jak nás podpořit.