Zveme vás na slavnost posvěcení kostela do Horního Prysku

Jana Michálková 18.června 2014

Zveme vás na slavnost posvěcení kostela do Horního PryskuŘímskokatolická farnost Horní Prysk a Obec Prysk vás co nejsrdečněji zvou v sobotu 21. června 2014 na slavnostní posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku a nového oltáře jako dovršení náročné sedmileté rekonstrukce cenné barokní sakrální stavby na Novoborsku.

 

Sobota 21. června 2014

9:00 Vyjde průvod z Vesničky (části Prysku) a projde celou obcí ke kostelu. V procesí bude nesena socha Panny Marie z mariánského oltáře.

11:00 Koncelebrovaná mše svatá, hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, požehná opravený kostel a posvětí nový oltář. Mši svatou doprovodí Chrámový sbor sv. Kateřiny z Mutěnic na jižní Moravě, na varhany hraje Josef Ilčík.

15:30 Slavnostní požehnání poutníkům.

16:00 Koncert duchovní hudby, účinkuje Chrámový sbor sv. Kateřiny z Mutěnic, Mužský sbor z Mutěnic a Dívčí barokní trio Luce del sole.

18:30 Poutní zábava na sále Obecního úřadu v Dolním Prysku.

 

Neděle 22. června 2014

10:30 Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo), adorace, eucharistický průvod, požehnání obci a kraji; celebrují J.M. can. Karel Havelka, děkan litoměřické katedrální kapituly, P. Vojtěch Suchý SJ, vikář děčínský; (Ondřej Dvořák - zpěv, Jiří Svoboda - varhany).

 

Plakát.pdf

Pozvánka.pdf

 

Mši svatou můžete sledovat v přímém přenosu na http://www.tv21.cz/tv-prenos-zive. Najdete zde i upoutávku na tuto akci.

 

hprysk.gif

Kostel sv. Petra a Pavla v Horním Prysku po rekonstrukci. Foto: archiv farnosti