Zveme vás na výstavu betlémů do Ústí nad Labem

Jana Michálková 15.prosince 2017

Výstava betlémů (snímky z její přípravy), 18. prosince 2017 – 3. ledna 2018, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ústí nad Labem

Foto: Eva Císařová