Zveřejnění výsledku výběrového řízení na služby finančního poradenství a správy majetku Biskupství litoměřického

Milena Davídková 3.června 2021

Za účelem výběru odborně a ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci služeb finančního poradenství a správy majetku Biskupství litoměřické vypsalo výběrové řízení na poskytovatele služeb finančního poradenství a správy majetku ve vlastnictví biskupství.

Z celkového počtu 9 obdržených nabídek byla po důkladném vyhodnocení odborných a ekonomických parametrů a dosažení nejvyššího bodového ohodnocení vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti Fincentrum & Swiss Life Select a.s., se kterou bude nyní uzavřena smlouva na realizaci služeb finančního poradenství a správy majetku ve vlastnictví Biskupství litoměřického.

Všem neúspěšným účastníkům výběrového řízení bychom touto cestou rádi poděkovali za účast a popřáli mnoho zdaru v jejich další činnosti.


Článek k tématu si můžete přečíst také na webu E15