Zvony všech kostelů zazní na počest kardinála Berana

Milena Davídková 11.dubna 2018

V pátek 20. dubna 2018 přistanou na letišti v Praze - Kbelích ostatky kardinála Josefa Berana, které z Vatikánu doprovodí delegace vedená ministrem zahraničí České republiky. Přílet je plánován na 18. hodinu. Papež František povolil převoz ostatků podle Beranovy poslední vůle začátkem letošního roku. Kardinál Beran byl po své smrti v roce 1969 pohřben ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu, protože komunistická vláda v tehdejším Československu návrat jeho těla do republiky neumožnila. Na kardinálovu počest a ke splnění jeho dávno projeveného přání se rozezní při příletu do vlasti na 5 minut kostelní zvony v celé zemi.

Poklonit památce kardinála Josefa Berana se můžete v pátek v 19 hodin v kostele sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích nebo po 20. hodině v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v areálu Strahovského kláštera.

V sobotu 21. dubna v 10 hodin vyjde ze Strahova procesí se smutečním vozem taženým šestispřežím starokladrubských vraníků. Za zpěvu mariánských litanií bude směřovat na Hradčanské náměstí. Na počest kardinála Berana zazní při cestě k Pražskému hradu také zvonkohra Lorety. V 10.30 hodin bude rakev na nádvoří Arcibiskupského paláce přemístěna z vozu na katafalk a odtud přenesena se zpěvem v liturgickém průvodu do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Symbolicky se vrátí kardinál do katedrály na ramenou studentů bohoslovců, jejichž předchůdci chránili vlastními těly svého arcibiskupa, když v roce 1949 osudově narušila StB s komunistickými složkami probíhající slavnost Božího těla.

Mši svatou ke cti sv. Vojtěcha bude v katedrále od 11 hodin celebrovat Dominik kardinál Duka OP. Po celou dobu liturgického obřadu zůstane rakev s ostatky kardinála Josefa Berana vystavena před oltářem. Na tomto místě setrvá až do pondělí 23. dubna, kdy po večerní bohoslužbě celebrované biskupem Václavem Malým bude uložena do nového sarkofágu.

Vzdát úctu kardinálu Beranovi můžete na Pražském hradě v katedrále sv. Víta po celý víkend. Páteční přílet ostatků na letiště v Praze bude přenášet televize Noe, sobotní mši svatou ve svatovítské katedrále uvidíte v přímém přenosu České televize.

(Zdroj informací: ČBK a Katolický týdeník)

Více informací o kardinálu Josefu Beranovi naleznete zde

30210