Zvony vzniklé díky kněžské sbírce jsou vystaveny v Praze

Jana Michálková 10.listopadu 2010

Zvony vzniklé díky kněžské sbírce jsou vystaveny v PrazeDva nové kněžské zvony pro poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve světcově rodišti v Nepomuku u Plzně, které mohly vzniknout díky darům katolických kněží z České republiky i ze zahraničí a které byly letos odlity ve zvonařské dílně Rudolfa Pernera v bavorském Pasově, byly v den státního svátku České republiky 28. října 2010 přivezeny do Prahy.

 

Oba zvony -  zvon Panny Marie, Matky církve a kněží, b1, 514 kg a zvon sv. Janů, gis1, 611 kg - byly vyloženy před západním průčelím katedrály sv. Víta v Praze a následně v katedrále vystaveny pod královskou oratoří v blízkosti hrobu sv. Jana Nepomuckého.

V rámci pražských svatojanských oslav budou již posvěcené zvony 16. května 2011 převezeny na Karlův most, na místo svržení světcova těla do Vltavy, odkud budou lodí a autem převezeny do Nepomuku u Plzně. Zde budou instalovány do věže kostela sv. Jana Nepomuckého.

Zvony byly pořízeny v Roce kněží 2009/10 z darů 222 kněží a biskupů z 21 diecézí (rovněž litoměřické diecéze) a arcidiecézí z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Více informací naleznete na: www.knezskezvony.katolik.cz.