1. den národní pouti do Říma k 30. výročí kanonizace Anežky České v obrazech

Milena Davídková 12.listopadu 2019

Více než dva tisíce českých poutníků s českými vlajkami, trikolórou nebo s odznakem s vyobrazením sv. Anežky České se sjely do Říma, aby se zúčastnily české národní poutě k oslavě světice a patronky sv. Anežky České společně s českými a moravskými biskupy. Slavnostní zahájení národní pouti se uskutečnilo v pondělí 11. listopadu 2019 v bazilice Santa Maria Maggiore, téhož dne dopoledne se biskupové modlili k českým národním patronům nad hrobem sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta.

Více informací o průběhu národní pouti do Říma naleznete zde

11. listopadu 2019, bazilika St. Climent, hrob sv. Cyrila, Řím

11. listopadu 2019, bazilika Santa Maria Maggiore, Řím


Foto: Roman Albrecht, Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra