2017: Květná neděle s biskupem Janem Baxantem

Jana Michálková 10.dubna 2017

Květnou nedělí (9. dubna 2017) jsme vstoupili do Svatého týdne. Na připomínku Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma, kdy jej lid provolal za krále, biskup Jan Baxant požehnal palmové a jívové ratolesti a v průvodu věřících vstoupil do katedrály, kde zazněla evangelní zpráva o umučení Ježíše Krista.

Z kázání Mons. Jana Baxanta:

Snad vždycky, když slyšíme velmi vážnou evangelní zprávu o umučení našeho Pána Ježíše Krista, ptáme se, proč se to všechno takhle muselo stát, proč k tomu muselo dojít, co je všeho toho příčinou, proč se to ještě alespoň třeba na poslední chvíli neodvrátilo? Možná že je to podobná situace každého z nás, protože my všichni jsme hříšníci. Nikdo z nás si nemůže příliš co myslet, když i v našem životě, bohužel, někdy došlo k vědomému hříchu, k vážnému provinění, k promyšlenému odstoupení od Božího zákona. A když si po tom všem to všechno uvědomíme i se všemi souvislostmi a vším tím, co následuje, i my si možná také říkáme, proč se to všechno stalo, proč jsem s tím souhlasil, proč jsem se od toho ještě v poslední chvíli neodvrátil, jak rád bych to změnil.

Když Jidáš přemýšlel o tom, jak se odvrátí od Krista (když připravoval svůj hřích, a v tom je ta hrůza a zloba, že přijme peníze a že Krista výsměšně políbí, aby ho označil za toho, kterého mají zajmout, – a v závěru pašijí se o Kristu mluví jako o podvodníkovi), tak co vlastně říká? Přemýšlí o tom, jak Pána Ježíše zradí.  Bratři a sestry, to je vážný hřích. Vážnost, závažnost, tíha těžkého, smrtelného hříchu je právě v tomto. To je zrada.  Ne že by to pojmenovával sám Kristus, ale sám Jidáš se takto označil. On ho chtěl zradit. Stal se zrádcem.

Pán Ježíš to všechno věděl. Pán Ježíš nekoná nic pro to, aby sám sebe zachránil, aby snad unikl té zrádné léčce. Pán Ježíš ani neodpovídá Jidášovi. Reakce Pána Ježíše je úplně jiná. On ten jeho hřích, tu jeho zradu, on ty naše zrady a naše hříchy bere na sebe. To je jeho reakce, to je jeho odpověď. Prolévání jeho krve je zahlazení všech našich zrad a hříchů. To je to řešení, ke kterému se Kristus za těžkých okolností odhodlal. A zde je ten pravý důvod pro každého z nás, abychom Pánu Ježíši poděkovali, projevili mu vděčnost.

„Těším se, bratři a sestry, že se v tomto Svatém týdnu budeme častěji vídávat, a těším se také na Velký pátek, kdy uskutečníme pro nás povzbuzující křížovou cestu na kalvárii na Ostrém. Čekají nás krásné dny, krásné chvíle, které vyvrcholí slavnostním aleluja,“ pozval k prožití Svatého týdne Mons. Baxant.

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde