2017: Slavnost Těla a Krve Páně s biskupem Janem Baxantem

Jana Michálková 16.června 2017

 Slavnost Těla a Krve Páně s biskupem Janem Baxantem se konala v Litoměřicích ve čtvrtek 15. června 2017. Byl hlavním celebrantem mše svaté, koncelebrovali probošt katedrální kapituly prelát Jiří Hladík O.Cr. a děkan městské farnosti can. Józef Szeliga. Eucharistické procesí s adorací Nejsvětější svátosti procházelo areálem Dómského náměstí, po návratu do katedrály sv. Štěpána slavnost vyvrcholila eucharistickým požehnáním a zpěvem Te Deum.

Mons. Baxant v úvodu slavnosti zdůraznil, že slavnost Božího těla je svátkem, ve kterém se má projevit náš vroucí vztah k Pánu Ježíši, trvale přítomnému mezi námi v Nejsvětější svátosti oltářní. V kázání připomněl Kristovu oběť. „Kdyby nevyvrcholila oběť kalvárská a kdyby nebylo poslední večeře Páně na rozloučenou, kdy Pán Ježíš odevzdal sebe celého apoštolům, nebylo by Nejsvětější svátosti oltářní. Jak je možné, že toto všechno v takové bezprostřední intenzitě nepochopili jeho nejbližší? Jak je možné, že to ne vždycky chápeme i my, když máme už za sebou tak dlouhé dějiny křesťanství a když jsme viděli ve svém životě už tolik dobrých, krásných křesťanských příkladů života? Jak je možné, že apoštolové, které Pán Ježíš pozval do Getsemanské zahrady s tím, aby byli v jeho blízkosti a aby se spolu s ním modlili, když ho čeká velmi těžký, hrozivý okamžik, že usnuli, opakovaně, znovu a znovu? Jak je možné, že při poslední večeři jeden z nejbližších večeřadlo opustí, vzdálí se od svého mistra a pána? Jak je možné, že po poslední večeři Petr zapřel? A jak vůbec si můžeme vysvětlit, že téměř všichni ostatní apoštolové, kteří na vlastní oči viděli všechno, co Kristus vykonal, se od něho rozutekli? A jak je možné, že na Kalvárii, v té vrcholné chvíli lidských dějin vůbec, je Pán Ježíš tak sám, že až zvolal: ‚Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ Je to snad proto, že všichni ti Ježíšovi blízcí učedníci/apoštolové a i my, jeho následovníci, chápeme sami sebe jako pouhé služebníky Boží nebo Kristovy? To ale nestačilo a nestačí! My jsme jeho přáteli! Pak neexistuje, že by jeden druhého opustil! Toto si chceme obnovit – vědomí našeho vztahu ke Kristu. Jsme Kristovými přáteli!“ zaznělo mj. v jeho kázání.

Fotogalerii ze slavnosti si můžete prohlédnout zde.