Biskupství udělilo stipendia dvěma vysokoškolákům z Ústí

Jana Michálková 14.prosince 2017

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, se ve čtvrtek 14. prosince 2017 účastnil slavnostního udílení Cen rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Ceny rektora jsou na ústecké univerzitě udělovány zaměstnancům a studentům školy při příležitosti narození J. E. Purkyně, a to již od roku 2001. Jsou oceněním za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v kalendářním roce. Rektor UJEP jimi vyjadřuje úctu a respekt k vykonané práci pracovníků a studentů zdejší alma mater.

Zároveň s tím jsou zde předávána jednorázová stipendia primátora města a starostů, ředitelů významných podniků a institucí nejúspěšnějším studentům ve vzdělávací činnosti.

Letos dva z těchto studentů (studentku Fakulty zdravotnických studií UJEP a studenta Filozofické fakulty UJEP) podpořilo i Biskupství litoměřické, kdy každému z nich věnovalo jednorázové stipendium ve výši 10.000 Kč. 

Fotogalerii ze slavnosti si můžete prohlédnout zde.

Ceny rektora a stipendia 2017.