Další část restaurátorských prací v Kadani je dokončena

Kristýna Solničková 15.listopadu 2017

Studenti Restaurátorské školy malířské, Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) pod vedením odborné asistentky ak. mal. Markéty Pavlíkové, Ph.D., dokončili restaurování nástěnné malby na jižní stěně boční lodi františkánského klášterního kostela Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani. Loď je rozdělena na tři lunety, z nichž středové pole prošlo restaurováním v letech 2014–2015, levé pole s výjevem Šalamounova soudu bylo dokončeno v roce 2016 a nyní ukončené restaurátorské práce na pravém poli odhalily vyobrazení Posledního soudu.

Ve spodní části jižní lodi se nacházejí reliéfní opukové náhrobky rytířského rodu Fictumů, od roku 1682 skryté za zpovědnicemi. V nedávné době došlo k jejich odhalení, neboť zpovědnice, které jsou součástí rozsáhlého projektu obnovy z dotace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), byly odvezeny do restaurátorské dílny.

Současně rukama studentů AVU prošla také východní (čelní) stěna jižní boční lodi a dvanáct klenebních polí.  Na čelní stěně došlo k odkryvu a zrestaurování figurální malby, které dominují tři postavy – sv. Jiří s drakem, sv. František přijímající stigmata a sv. Vavřinec s roštem. Ve středové části se však nevyskytuje žádná malba, což pravděpodobně souvisí s původním oltářem, jehož mohly být vyobrazené figury součástí. Oltář, který se zde nachází nyní, většinu malby zakrývá. Vzhledem k tomu, že jako součást interiéru kostela bude rovněž restaurován z dotace IROP, hledá se nyní způsob, jak jej při zpětné instalaci ukotvit při zachování možnosti pohlédnout na malbu za ním.
 

25794

Foto: Petr Liebscher