Obnova klášterního kostela v Kadani

Kristýna Solničková 31.ledna 2017

18059

Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani


Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program (IROP)

Identifikační číslo EIS:  CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000334

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Realizátor projektu: Biskupství litoměřické

Finanční hodnota projektu: 54 932 495,92 Kč

Termín realizace projektu: 2017-2020

Cíl projektu

Obsahem projektu je komplexní obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v
Kadani jako centrálního bodu této významné národní kulturní památky (NKP) s řadou unikátních prvků. Připravena je obnova exteriéru (střecha) i interiéru (restaurování maleb a mobiliáře) kostela, jehož části se nacházejí v havarijním stavu.

Hlavním cílem projektu je zlepšení stavu NKP, tedy zachování a rozvinutí kulturního dědictví. Dále jde o posílení zabezpečení památky a její digitalizaci. Výstupy digitalizace budou prezentovány v rámci expozice i prostřednictvím dalších kanálů (web apod.). V neposlední řadě je cílem obnovy zpřístupnění dosud nepřístupné části kulturní památky a rozšíření jejího provozu na celoroční.

Realizace projektu přinese zásadní pozitivní efekty pro památku samotnou i pro město Kadaň.

Napsali o nás

diecézní časopis Zdislava, č. 1/2017, str. 14, autor Jana Michálková

/file/20396/zdislava-1-2017.pdf

diecézní časopis Zdislava, č. 3/2017, str. 8-9, autor Kristýna Solničková, Lukáš Gavenda

/file/28504/zdislava-3-kadan.pdf

Katolický týdeník, č. 2/2017, titulní strana, autor Jana Michálková

/file/20439/kt-2-2017-1.jpg

Katolický týdeník, č. 2/2017, diecézní příloha str. 4, autor Jana Michálková

/file/20440/kt-dieceze-2-2017-4.jpg

Katolický týdeník, č. 5/2017, diecézní příloha str. 4, autor Jana Michálková

/file/20441/kt-dieceze-5-2017-4.jpgNečekaný objev v Kadani


iDnes.cz / Ústí a Ústecký kraj, 23. července 2017, autor Miroslava Strnadová

Při stěhování se našly renesanční náhrobky, byly schované tři staletí


Obnova klášterního kostela v Kadani začala 

Další část restaurátorských prací v Kadani byla dokončena

Pokračující obnova klášterního kostela v Kadani

Výstava: Křížová cesta - cykly barokních obrazů