Obnova klášterního kostela v Kadani

Milena Davídková 31.ledna 2017

18059

Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani


Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program (IROP)
Identifikační číslo EIS: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000334
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Realizátor projektu: Biskupství litoměřické
Finanční hodnota projektu: 54 932 495,92 Kč
Termín realizace projektu: 2017-2020


Cíl projektu

Obsahem projektu je komplexní obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani jako centrálního bodu této významné národní kulturní památky (NKP) s řadou unikátních prvků. Připravena je obnova exteriéru (střecha) i interiéru (restaurování maleb a mobiliáře) kostela, jehož části se nacházejí v havarijním stavu.

Hlavním cílem projektu je zlepšení stavu NKP, tedy zachování a rozvinutí kulturního dědictví. Dále jde o posílení zabezpečení památky a její digitalizaci. Výstupy digitalizace budou prezentovány v rámci expozice i prostřednictvím dalších kanálů (web apod.). V neposlední řadě je cílem obnovy zpřístupnění dosud nepřístupné části kulturní památky a rozšíření jejího provozu na celoroční.

Realizace projektu přinese zásadní pozitivní efekty pro památku samotnou i pro město Kadaň.

Napsali o nás

Diecézní časopis Zdislava, č. 1/2017, str. 14, autor Jana Michálková, 2017

Diecézní časopis Zdislava, č. 3/2017, str. 8-9, autor Kristýna Solničková, Lukáš Gavenda, 2017

Katolický týdeník, č. 2/2017, titulní strana, autor Jana Michálková, 2017

Katolický týdeník, č. 2/2017, diecézní příloha str. 4, autor Jana Michálková, 2017

Katolický týdeník, č. 5/2017, diecézní příloha str. 4, autor Jana Michálková, 2017

Nečekaný objev v Kadani  - Zpráva Mgr. Lukáše Gavendy, diecézní web: Jana Michálková, 13. července 2017

Při stěhování se našly renesanční náhrobky, byly schované tři staletí - iDnes.cz / Ústí a Ústecký kraj, autor Miroslava Strnadová, 23. července 2017

Obnova klášterního kostela v Kadani začala - diecézní web: Kristýna Solničková, 8. srpna 2017

Další část restaurátorských prací v Kadani byla dokončena - diecézní web: Kristýna Solničková, 15. listopadu 2017

Pokračující obnova klášterního kostela v Kadani - diecézní web: Kristýna Solničková, 11. prosince 2018

Rozsáhlá záchrana františkánského kláštera je už z větší části hotová - iDnes.cz /Ústecký kraj, autor jra, 23. prosince 2018 
Diecézní časopis Zdislava, č. 1/2019, str. 6, autor Kristýna Solničková, Mgr. Lada Hlaváčková, leden 2019

Diecézní časopis Zdislava, č. 1/2019, obálka časopisu, Mgr. Lada Hlaváčková, leden 2019

Výstava: Křížová cesta - cykly barokních obrazů 
- diecézní web: Kristýna Solničková, 28. února 2019 

Ve františkánském klášteře v Kadani očekávají restaurátoři další objev - iDnes.cz /Ústecký kraj, autor Miroslava Strnadová, 1. září 2019 

V Kadani pokračují práce na obnově kostela - diecézní web: (fotogalerie) Dominik Faustus, 11. září 2019

Diecézní časopis Zdislava, č. 4/2019, str. 6 a 7,  Obnova kulturního dědictví v litoměřické diecézi, listopad 2019

Pokračující obnova klášterního kostela v Kadani z programu IROP  - diecézní web: autorka zprávy: Mgr. Lada Hlaváčková, 22. listopadu 2019 

Pokračující obnova klášterního kostela v Kadani v roce 2019 
- diec. web: autorka zprávy Mgr. Lada Hlaváčková (fotogalerie L. Hlaváčková, Lukáš Gavenda), 22. listopadu 2019 

Restaurátoři obnovují nástěnné malby v kostele Františkánského kláštera v Kadani. Jejich nález byl překvapením, 
web: Český rozhlas, sever, autor: Jan Beneš, 6. června 2020

Pokračující obnova klášterního kostela (konec r. 2019, I. pol. r. 2020) - diec. web: autorka zprávy Mgr. Lada Hlaváčková (fotogalerie L. Hlaváčková), 10. června 2020

Diecézní časopis Zdislava, č. 5/2020, str. 6 a 7, Obnova klášterního kostela v Kadani z programu IROP v roce 2020, autorka Mgr. Lada Hlaváčková

„Nadílka objevů“ - dokument Youtube, který připravil se svými spolupracovníky Petr Liebscher z Městského muzea v Kadani. 22. prosince 2020

Kostel Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani po dlouhých letech opět ožil - diecézní web, fotogalerie ze slavnostní mše svaté 21. srpna 2021, foto: Dominik Faustus, 23. srpna 2021

Obnova klášterního kostela v Kadani z programu IROP byla dokončena - diecézní web, autorka článku Mgr. Lada Hlaváčková, 14. října 2021