Obnova klášterního kostela v Kadani začala

Kristýna Solničková 8.srpna 2017

  20710

Dotace získaná z programu IROP umožní opravu střechy a restaurování mobiliáře a nástěnných maleb. Náročná výběrová řízení byla ukončena a restaurátorská společnost Brandl začala s přípravou restaurování maleb v severní boční lodi kostela, kde se nachází kaple sv. Kříže a kaple sv. Antonína. Odvezeny do restaurátorských dílen společnosti Gema Art byly již také zpovědnice, za nimiž se ukrývaly náhrobníky rytířského rodu Vicztumů - více zde.