Výstava: Křížová cesta – cykly barokních obrazů

Kristýna Solničková 28.února 2019

Vernisáž výstavy, která se věnuje tématu křížových cest, se uskuteční 28. února 2019 od 17 hodin ve velkém sále muzea v budově radnice v Chomutově. Veřejnost bude mít možnost si dva cykly rozměrných barokních obrazů prohlédnout až do 27. dubna 2019. Plánovány jsou rovněž komentované prohlídky.

V 18. století bylo pravidlem, že obrazy křížové cesty tvořily součást výzdoby kostelů a pojila se s nimi velikonoční pobožnost. Vystavované cykly obrazů byly původně namalovány pro františkánský klášter v Kadani. Vzhledem ke skutečnosti, že klášterní kostel prochází v současné době rozsáhlou obnovou z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), je výstava jedinečnou příležitostí, jak zhlédnout alespoň část historie kadaňského kláštera.

Starší z cyklů, který je součástí sbírek chomutovského muzea, pochází z poloviny 18. století a dochoval se v kompletním počtu čtrnácti obrazů. Písemné prameny uvádí, že v roce 1769 byl tento cyklus nahrazen novým, s většími obrazy, kterých se ale dodnes dochovalo jen dvanáct. Tyto obrazy jsou majetkem Biskupství litoměřického.

Výstava návštěvníkům představí rovněž další církevní památky z 18. století a přiblíží křesťanský duchovní obsah Velikonoc.

Doprovodné programy:

Komentovaná prohlídka, čtvrtek
  21. března, 17.00 hod.
Komentovaná prohlídka, sobota 27. dubna, 10.00 hod. a 14.00 hod. (ukončení výstavy, Den památek a sídel).
Přednáška, čtvrtek  11. dubna, 17.00 hod. (Milena Bílková na téma „Nástěnné malby ve františkánském klášteře v Kadani“,  hlavní budova muzea, Palackého 86, Chomutov

Výstava_plakát
Výstava_tisková zpráva