Obnova klášterního kostela v Kadani z programu IROP byla dokončena

Milena Davídková 14.října 2021

Slavnostní bohoslužbou, kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v sobotu 21. 8. 2021 v klášterním kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani, se završila čtvrt století trvající obnova této unikátní památky.

155750

155751Obnova celého klášterního areálu začala již v roce 1995 za významné finanční podpory města Kadaň a Ministerstva kultury. V samotném klášterním kostele byly v průběhu let 2004-2016 zrestaurovány Akademií výtvarných umění v Praze nástěnné malby v presbytáři a v jižní lodi. V letech 2017-2021 proběhla obnova klášterního kostela financovaná prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu, opět s finanční podporou města Kadaň a Biskupství litoměřického. Celkové náklady byly vyčísleny na 150 milionů.

Na realizaci restaurátorských prací v rámci programu IROP se podíleli Restaurátorská umělecká společnost Brandl (nástěnné malby a polychromovaný mobiliář), firma GEMA ART GROUP a.s. (nepolychromovaný mobiliář), sklářský ateliér VITRAJ (vitraje), firma A. Q. Attentus Qualitatis (varhany) a řada dalších dodavatelů: tým kamenosochaře Jana Brabce (náhrobky), VEKO-trade s.r.o.. (elektronický zabezpečovací a protipožární systém včetně monitoringu teploty a vlhkosti) či stavební firma Střechy PS. 

155753Součástí programu IROP byla i nová elektroinstalace včetně zavěšení nových svítidel a digitalizace do speciálního uživatelského programu, který je návštěvníkům k dispozici v nově instalovaných informačních kioscích. Digitalizaci provedla firma Tasty Air.

Mimo IROP souběžně s restaurátorskými pracemi proběhl archeologický průzkum, který realizovali pracovníci Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.

155752Restaurátorské práce přinesly řadu překvapení, mimořádné jsou nástěnné malby z roku 1614 v severní a hlavní lodi, které byly po dlouhá staletí ukryté pod vrstvami přemaleb.

Dalším z nečekaných objevů byly náhrobní kameny rodu Fictumů ze 16. století, které byly objeveny při stěhování zpovědnic do restaurátorského ateliéru v létě v roce 2017, nebo náhrobník Magdaleny Fictumové z Kolovrat, jejíž hrob byl objeven v jižní lodi v roce 2019.

O průběhu restaurátorských prací je možné shlédnou na youtube dvacetiminutový dokument „Nadílka objevů“, který připravil se svými spolupracovníky Petr Liebscher z Městského muzea v Kadani.


Autor článku:  Mgr. Lada Hlaváčková

Foto:  Dominik Faustus

Fotogalerie ze slavnostní mše svaté 21. srpna 2021

Kompletní informace o projektu obnovy 

Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program (IROP)
Identifikační číslo EIS:  CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000334
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Realizátor projektu: Biskupství litoměřické
Finanční hodnota projektu: 54 932 495,92 Kč
Termín realizace projektu: 2017-2020

103522