Cesta 121 darovala kněžím vitamíny

Milena Davídková 27.ledna 2021

V pondělí 25. ledna 2021 dopravil předseda Cesty 121, o.s. Mgr. Antonín Randa na diecézní kurii v Litoměřicích pro kněze další várku léků obsahujících vitamíny. Kněží si je mohou vyzvednout při návštěvě Litoměřic na recepci diecézní kurie. 
Děkujeme všem laskavým dárcům podporujícím Cestu 121, kteří myslí v této době pandemie i na kněze.
Ať jim Bůh odplatí ze svého milosrdenství.

130182 130183130184

"Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi." Právě tato slova Žalmu 121 inspirovala zakladatele sdružení zařadit do svého názvu číslici 121. "Chceme být cestou, k níž budou moci kněží upínat svůj zrak v časech těžkých a složitých. Rádi bychom pro ně byli nadějí, že právě po této cestě jim přijde pomoc, která je z jejich soužení vysvobodí."

Více informací o činnosti této organizace najdete na webu: Cesta 121

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde

Foto: Martin Davídek a Eliška Kocúrová