Cesta 121 podpořila kněze vitamíny a ochrannými prostředky

Milena Davídková 29.ledna 2021

V pondělí 25. ledna 2021 dopravil předseda Cesty 121, o.s. Mgr. Antonín Randa na diecézní kurii v Litoměřicích pro kněze další várku léků obsahujících vitamíny na podporu imunity a ochranu zdraví.
Ve čtvrtek 28. ledna 2021 k nim přibyla ještě várka ochranných prostředků (respirátorů, roušek a dezinfekce).

Kněží si je mohou vyzvednout na recepci diecézní kurie v Litoměřicích.

Děkujeme všem laskavým dárcům podporujícím Cestu 121, kteří myslí v této době pandemie i na kněze.
Ať jim Bůh odplatí ze svého milosrdenství.

130367 130368
130365

 

"Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi." Právě tato slova Žalmu 121 inspirovala zakladatele sdružení zařadit do svého názvu číslici 121. "Chceme být cestou, k níž budou moci kněží upínat svůj zrak v časech těžkých a složitých. Rádi bychom pro ně byli nadějí, že právě po této cestě jim přijde pomoc, která je z jejich soužení vysvobodí."

Více informací o činnosti této organizace najdete na webu: Cesta 121

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde

Foto: Martin Davídek a Eliška Kocúrová