Děkovná mše na závěr roku 2019

Milena Davídková 1.ledna 2020

V úterý 31. prosince 2019 v 16 hodin při mši svaté v katedrále sv. Štěpána poděkoval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant za uplynulý rok 2019. Koncelebranty byli kanovníci svatoštěpánské kapituly. Před závěrečným požehnáním poděkoval probošt kapituly J.M. can. Jiří Hladík O.Cr. litoměřickému biskupovi za jeho celoroční pastýřskou službu. Probošt také popřál generálnímu vikáři Mons. Martinu Davídkovi, který na sv. Silvestra oslavil 53. narozeniny. Promluva litoměřického biskupa z této mše svaté je k dispozici na webových stránkách v aktualitách.

Katedrála sv. Štěpána, 31. prosince 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus