Dominikánská misie DNY VÍRY v Ústí nad Labem

Milena Davídková 16.července 2018

V týdnu od 22. 7. do 29. 7. 2018 bude probíhat v Ústí nad Labem dominikánská misie pod názvem Dny víry.
Tyto misie pořádá Kazatelské středisko České dominikánské provincie pravidelně již řadu let v různých městech a místech naší vlasti. V rámci misie probíhají přednášky a kulturní program pro širokou veřejnost, společné modlitby, pravidelný misijní program v kostele či na náměstí a misionáři též procházejí městem a konají pouliční (příp. bytovou) evangelizaci. Misie vždy probíhá ve spolupráci s místní farností, mnohdy za aktivní účasti farníků.

Na letošních Dnech víry v Ústí nad Labem naleznete v programu:

22. 7. 2018 / ne / 10:30 – 12:30 hodin / kostel Nanebevzetí Panny Marie
ZAHÁJENÍ MISIE OP – litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
Fotogalerii ze zahájení naleznete zde

22.  28. 7. / ne-so / 15:00 – 17:30 hodin / kostel sv. Vojtěcha
FOTOGRAFIE
výstava fotografií Karla Šimona Hlavatého OP
vernisáž v neděli 22. 7. v 16:15 hodin
Fotografie není obraz, ale paměť. Má svoji řeč. Tyto snímky vypovídají především o lidech, i když černou a bílou, rozhodně ne černobíle.

22. 7. / ne / 14:30 hodin / Kostelní náměstí
JAN HORÁK: FRANTIŠEK BLÁZEN
one man show, step, body-drum a vyprávění o sv. Františkovi

23. 7. / po / 19:00 hodin / sál Sinaj, arciděkanství
EXISTENCE BOHA JAKO TÉMA ROZUMOVÉ ÚVAHY
Odborně popularizační přednáška na známé téma: Bůh je, anebo není? Uznání existence Boha je věcí osobní víry, nebo přísné vědy? Přednáška seznamuje se základními historickými důkazy, hodnotí jejich objektivní platnost i limity a zamýšlí se nad jejich praktickým dopadem.
Přednáší Efrem Jindráček, dominikánský kněz, profesor filosofie Filosofické fakulty Papežské university sv. Tomáše Akvinského v Římě a vědecký asistent Filosofického ústavu AV ČR v Praze.

24. 7. / út / 19:00 hodin / kostel Nanebevzetí Panny Marie
SKLADBY A IMPROVIZACE NA GREGORIÁNSKÝ CHORÁL
varhanní koncert: účinkující Petr Chaloupský (varhany a baryton) a Marie Chaloupská - Mrvová (soprán)
Záznam skladby Ave maris stella

25. 7. / st / 19:00 hodin / kostel Nanebevzetí Panny Marie
NIKODÉMOVA NOC
Setkání s Bohem ve slově a v tichu, v písni i adoraci.

26. 7. / čt / 19:00 hodin / Kostelní náměstí
LÁĎA KŘÍŽEK
Ladislav Křížek je český kytarista, zpěvák a skladatel, známý mimo jiné ze skupin Vitacit nebo Citron.
V Ústí nad Labem se představí s akustickým programem.

27. 7. / pá / 19:00 hodin / kostel Nanebevzetí Panny Marie
HODŮ LA ADONÁJ – Hudební sdružení Tov Toda
Tov Toda je volné sdružení hudebníků, kteří čas od času opustí svou operní, pedagogickou i další práci, aby se věnovali interpretaci hebrejských písní. Koncerty probíhají vždy jen při příležitosti Dnů víry, zpravidla jednou do roka, jde tedy o zcela výjimečnou událost.

28. 7. / so / 19:30 hodin / Veřejný sál Hraničář
PSI PÁNĚ ANEB SNĚZ TEN FILM
netradiční dokumentární film o Řádu bratří kazatelů - dominikánů 


PROGRAM a kompletní informace
o celé akci DNY VÍRY si můžete stáhnout zde:
1. strana
2. strana

FOTOGALERII ze zahájení naleznete zde
FOTOGRAFIE z průběhu evangelizace a programu Dní víry můžete vidět zde

   Akce se koná pod záštitou primátorky města Ústí nad Labem, Ing. Věry Nechybové
37966

a pod záštitami:
37970