Hasičské slavnosti Litoměřice 2017

Jana Michálková 12.června 2017

 Litoměřice žily uplynulý víkend (9. – 11. června 2017) hasičskými slavnostmi. Sjeli se sem dobrovolní hasiči z celé České republiky s historickou technikou. Akci pořádá Sdružení pro obnovu hasičských tradic. Koná se každým třetím rokem, letos posedmé.

Desítky z nich spolu s příznivci hasičských tradic i těmi, kteří ctí heslo „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“, oslavili svůj hasičský svátek na floriánské mši, která se konala v pátek 9. června 2017 večer v katedrále sv. Štěpána. Přišli v historických uniformách a s prapory, aby poděkovali za ochranu a Boží pomoc ve službě. Současně se připojili také k modlitbám za všechny ty, kteří ve službě, v obětavé pomoci druhým zahynuli, a k modlitbám za jejich rodiny. Jim všem tu poděkoval litoměřický biskup Jan Baxant i hlavní celebrant mše svaté probošt katedrální kapituly, prelát Jiří Hladík. Koncelebroval generální vikář Martin Davídek.

Prelát Jiří Hladík v kázání poukázal na osobu a život svatého Floriána, patrona hasičů a ochránce proti požárům a ohni, a mj. řekl: „Nikdo nemá větší lásku, jak říká Pán Ježíš, než ten, kdo dá život za své přátele. Pomáhat lidem je to nejvyšší a je to křesťanské. K vaší práci je potřeba mít i sílu duchovní, aby člověk dokázal i v tomto drsném povolání vidět také duchovní stránku a prosil, právě na přímluvu sv. Floriána, o pomoc Boží. To vám přeji a současně vám děkuji za všechny, kterým jste pomohli, a – nevím, jak bych to nejlépe vyjádřil – kéž by bylo té vaší pomoci méně potřeba. Čím méně, tím lépe, ale když něco Pán Bůh dopustí, dej vám sílu, abyste to vždycky zvládli.“

Fotogalerii z floriánské mše si můžete prohlédnout zde. Foto: Karel Pech


Hasičské slavnosti Litoměřice 2017, to byla přehlídka historické i současné hasičské techniky na výstavišti Zahrada Čech, sobotní průvod na Mírovém náměstí a prezentace složek Integrovaného záchranného systému na vodě i ve vzduchu. Akce se účastnily sbory dobrovolných hasičů z Česka i ze zahraničí, významní hosté z oblasti politického a společenského života a také profesionální hasiči, vojáci a policisté. Hostem slavností byl také Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, který v sobotu 10. června slavnostem požehnal a pobyl přímo mezi hasiči. „Vy, z té nejmenší vesničky, děláte práci, která je nejdůležitější a nejvýznamnější, když se obětujete pro druhé,“ ocenil mj. i těmito slovy práci všech hasičů.

19986 19987 19988

Foto: Karel Pech