Knihovna Biskupství litoměřického představuje své zkatalogizované fondy

Milena Davídková 8.října 2020

123007Knihovna Biskupství litoměřického zahrnuje množství původních historických fondů z celé diecéze. Nejvýznamnější a nejznámější je samotná biskupská knihovna, založená ve druhé polovině 18. století šestým litoměřickým biskupem Emanuelem Arnoštem z Valdštejna. Z dalších fondů lze zmínit především knihovnu litoměřické katedrální kapituly či knihovnu litoměřického kněžského semináře. Do institucionální Knihovny Biskupství litoměřického jsou však průběžně začleňovány také fondy jednotlivých historických farních knihoven i dalších blízkých institucí.

Knihovna Biskupství litoměřického byla široké veřejnosti prostřednictvím diecézního webu prezentována především jako soubor skládající se z původní biskupské a kapitulní knihovny. V současnosti však byla příslušná sekce diecézního webu (dltm.cz/knihovna) změněna a nyní přehledně představuje všechny zpracované či průběžně zpracovávané knihovní fondy Knihovny Biskupství litoměřického, přičemž i v tomto směru budou přirozeně probíhat další aktualizace v závislosti na katalogizačních pracích. Většina těchto knižních souborů je přístupná prostřednictvím moderního on-line katalogu (muzeum.tritius.cz/library/bisklit/), některé farní knihovny však byly v minulosti katalogizovány v různých databázích a na webu jsou tak přístupné prostřednictvím katalogů ve formátu pdf. 
Mgr. Martin Barus