Letošní Noc kostelů přinesla krásné výsledky

Milena Davídková 7.července 2023

15. ročník Noci kostelů se konal v pátek 2. června 2023. Do projektu přihlásili pořadatelé v litoměřické diecézi rekordních 277 objektů, což byl druhý největší počet objektů po nejvíce zastoupené pražské arcidiecézi. V celé České republice se letos připojilo 1806 kostelů, připraveno bylo 7813 programů.

245536Příjemným překvapením byla také republikově vysoká návštěvnost Noci kostelů přes 454 tisíc vstupů. V litoměřické diecézi se počet návštěvnických vstupů vyšplhal na rekordních více než 44 tisíc. K vysoké návštěvnosti přispělo také krásné počasí, které pomohlo pořadatelům i při realizaci přidružených venkovních akcí.

V jubilejním ročníku Noci kostelů bylo v litoměřické diecézi zastoupeno 11 církví. Nejvíce byla zastoupena Římskokatolická církev s 235 objekty, dále Českobratrská církev evangelická s 15 objekty, Církev československá husitská s 14 objekty, následovala Pravoslavná církev a Církev adventistů sedmého dne s 3 objekty a Církev bratrská s 2 objekty. Evangelická církev metodistická, Bratrská jednota baptistů, Jednota bratrská, Křesťanské společenství a Starokatolická církev přihlásili do projektu po 1 objektu.

Na území litoměřické diecézi se účastnilo v Ústeckém kraji 166 sakrálních staveb, v Libereckém kraji 81, ve Středočeském kraji 28 a v Královéhradeckém kraji 2. Z okresů byl nejvíce zastoupen okres Litoměřice, Děčín a Liberec, za nimi pak následovaly Teplice, Mladá Boleslav, Česká Lípa, Ústí nad Labem, Jablonec nad Nisou, Chomutov, Louny, Semily, Mělník a Most.

Letošní ročník měl také 24 nováčků, které přihlásili pořadatelé úplně poprvé. Zvláště letos u příležitosti jubilejního ročníku jsme zaznamenali také s radostí, že máme v diecézi 17 objektů, které nevynechaly Noc kostelů ani jednou.

Noc kostelů byla opět pestrá, neboť organizátoři si přichystali pro návštěvníky mnoho zajímavých programů. Na spoustě míst se vystřídali v kulturních programech zpěváci a muzikanti od nejmenších z mateřských školek, přes žáky uměleckých a základních škol, až po chrámové sbory dospělých. Líbily se také připravené programy pro děti a rodiny. Rozličné poznávací hry, přes rukodělné dílničky až po setkávání u ohýnku na přilehlých farních zahradách. Nechyběly výstavy kreseb místních dětských kolektivů nebo fotografií z historie kostela nebo farnosti či společenství. Mnozí návštěvníci využili také možnosti dozvědět se při komentované prohlídce o historii stavby, popovídat si s přítomným duchovním nebo si prohlédnout liturgické oděvy, které se používají při slavení mší. Možnost vystoupat do věže ke zvonům či na kůr k varhanám, byla vždy návštěvníky vítána a beze zbytku využita. Vše příjemně dokreslovala večerní či noční atmosféra. K oblíbeným patří každý rok zapálení svíčky za blízké.


Návštěvníci neodcházeli s prázdnou, někteří sbírali v navštívených kostelech poutní razítka do tištěné brožury, jež pak může ještě posloužit i jako průvodce po církevních památkách po celý další rok. Letos v ní bylo uvedeno 270 sakrálních památek, které se Noci kostelů účastnily. I v letošním ročníku bylo možné si na památku odnést krabičku zápalek se stylizovaným logem Noci kostelů. Dětem byla určena karetní hra „kvarteto“ s kartami kostelů a soutěžní leták – vystřihovánka, která se váže k osobnostem sv. Terezie z Lisieux a sv. Zdislavy z Lemberka. Na této vystřihovánce jsou uvedena pravidla fotosoutěže Noci kostelů, do které je možné se přihlásit až do 31. 7. 2023.

Letošní ohlédnutí ve fotografiích čítá více než 70 galerií z různých míst litoměřické diecéze. S vybranými fotografiemi se setkají také čtenáři na stránkách letního čísla diecézního časopisu Zdislava.

Po Noci kostelů se uskutečnilo 20. června 2023 setkání pořadatelů, na které zavítala do Litoměřic třicítka pořadatelů z různých míst diecéze. Po shrnutí celé akce diecézní koordinátorkou, si přítomní vzájemně vyměnili poznatky a zážitky. Zároveň toto setkání už bylo i přípravou a inspirací pro Noc kostelů 2024.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na pořádání a organizaci letošního jubilejního ročníku Noci kostelů, za houževnatost těm, kteří se přihlásili do všech ročníků v historii konání akce. Děkujeme zastupitelům měst, obcí a dalších institucí, kteří akci podporují a na mnoha místech i spolupořádají. Díky samozřejmě patří též návštěvníkům, kteří se každý rok za námi vrací.

Velmi si vážíme podpory a záštity litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a starosty Města Litoměřice Ing. Radka Löwyho.

Příští Noc kostelů se bude konat v pátek 7. června 2024.

Těšíme se na viděnou!

Milena Davídková, koordinátorka Noci kostelů v litoměřické diecézi

Sledujte nockostelu.cz nebo facebookovou stránku Noc kostelů v litoměřické diecézi


Noc kostelů 2023 se uskutečnila s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje a města Litoměřice

228733